شیوه اعتراض به عدم تائید در طرح نهضت ملی مسکنبه گزارش بازار، اطلاعیه معاونت مسکن و ساختمان، درخواستی که برای استفاده از طرح نهضت ملی مورد استفاده قرار می گیرد، باید برای این اطلاعیه درخواست باز کردن خود را ارائه دهد.

سئوال) فرم «ج» به اشتباه قرمز اعلام شده و وضعیت درخواست شده باشد، درخواست چه باشد انجام دهد؟

نخست_ برخی از متقاضیان ثبت‌نام در طرح اقدام ملی برای ثبت نام‌های اولیه برای مسکن و زمین در گذشته، اگر از امتیازات بهره‌برداری نشده‌اند، اما فرم (ج) آن‌ها اعلام می‌شوند و وضعیتشان درخواست می‌شود، این افراد به معنای این مشکل هستند. باید در زمانی که برای اعتراض در سامانه در نظر گرفته شده بود، اعتراض خود را در سامانه طرح اقدام ملی مسکن (قسمت مشاهده و پیگیری درخواست) ثبت و برای سبز شدن فرم (ج) و ثبت خود به اداره کل راه و شهرسازی استانی کرد. که ثبت نام را انجام دادند، می‌کردند.

دوم _ همچنین باید وضعیت غیر از رد درخواست باشد، جهت سبز کردن استعلامات خود باید به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کنید و جهت سبز کردن استعلام فرم (ج) خود اقدام کند.

سئوال) برای رفع آن باید چه مواردی انجام داد؟

در صورتیکه استعلامات ثبت یا بانک اعلام شده و وضعیت وی را درخواست کنید، این افراد به این مشکل نیاز دارند که خود را در سامانه طرح اقدام ملی مسکن (قسمت مشاهده و پیگیری درخواست) ثبت کرده و برای سبز شدن استعلامات خود اقدام کنند. به اداره کل راه و شهرسازی استان، بنیاد مسکن استان، شرکت عمران شهر جدید، اداره کل آموزش و پرورش استانی که ثبت‌نام را انجام دادند، مراجعه کنند.

همچنین ممکن است وضعیت مورد نظر از رد درخواست (دارای وضعیت در انتظار تایید استعلام باشد و یکی از صاحبان مالکیت و یا تسهیلات قرمز باشد)، جهت سبز کردن استعلامات خود به اداره کل راه و شهرسازی استان، بنیاد مسکن استان، شرکت عمران شهر جدید. ، اداره کل آموزش و پرورش استانی که ثبت نام را انجام داد، مراجعه کرد و جهت سبز کردن استعلامات خود اقدام کرد.

سئوال) در صورت ثبت نام در شهر دیگر به دلیل تکمیل ظرفیت در شهر محل استفاده، آیا امکان تغییر شهر محل ثبت نام وجود دارد؟

پاسخ: با توجه به اینکه در طرح تصمیم‌گیری مسکن ملی، تعداد ثبت نام‌ها بر اساس شهرهاست، بنابراین امکان جابه‌جایی و تغییر شهر مورد استفاده برای ثبت نام‌ها وجود ندارد. مشخص می شود که شهر جدید پردیس در مرحله دوم ثبت نام تهران به دلیل عدم وجود امکان کافی حذف شود و امکان انتخاب این شهر وجود نداشته باشد.