شفاف سازی و رشد شرکت های بورسی با حذف ارزیبه گزارش بازار، محمد علی احمدزاده اصل، درباره تاثیر تغییر نرخ ارز در بازار سرمایه مشخص کرد: با حذف آرزوی خرید، قیمت‌ها در شرکت‌های بورسی باثبات‌تر می‌شوند که سودآوری شرکت‌ها را بیشتر می‌کند.

او ادامه داد: حذف آرزوی اقدامی شایسته است که شفافیت بیشتر فضای اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند و باعث حذف رانت‌ها می‌شود که نتایج آن برای معیشت و کسب و کار مردم نیز خواهد شد.

احمدزاد اصل شرط لازم برای رشد و رونق بازار سرمایه با حذف آرزوی برنامه ریزی صحیح دولت بیان کرد و افزود: در صورتی که در بازار سرمایه به رشد و رونق صنایع بورسی کمک می کند که سازوکار لازم است آن را از پیش مشخص کنید و برنامه ریزی های لازم را در این زمینه انجام دهید. راستا اقتصادی شود تا بتواند به رشد و ثبات در بازار سرمایه برسیم.