شفافیت عملکرد مالی شرکت‌ها و نهادهای دولتی مانع بروز فساد می‌شودبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، ‌ صدیف بدری در خصوص ابعاد مختلف طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، گفت: شفافیت موجب می‌شود مردم از اقدامات و تصمیمات مسئولان دولتی، غیر دولتی و آرا و نظرات نمایندگان مجلس و سایر نهادها آگاه می شوند. بی‌نظیر متوجه مردم به خودکنترلی در دستگاه‌ها می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم باید از تصمیمات مختلف در ارکان نظام اطلاع رسانی کافی داشته باشند، اضافه کرد: وجود شفافیت در قوای سه گانه به کارشناسی تر شدن تصمیمات و بهبود سیاست گذاری ها منتهی می شود. از طرفی شفافیت عملکرد مالی شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی برای بهبود عملکرد آن مجموعه ها، جلوگیری از بروز فساد و اخذ تصمیمات غلط می‌شود.

وی راییت نمایندگان به کلیات طرح شفاف را گامی مثبت در مسیرهای سالم سازی تصمیمات و دستگاه ها در حوزه های مالی، سیاسی و اقتصادی دانست و اظهار کرد: اینکه عملکرد عملکرد و نظرات آنها در رابطه با مسائل جاری کشور در منظر عموم قرار گرفتن، زمینه های ارائه شده است. مردم را با اطلاع و آگاهی دقیق تر از موضوعات مختلف حمایت یا انتقاد می‌کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شفافیت را مطالب جدی مردم دانست و افزود: عملکرد شفافیت دستگاه‌های تصمیم‌گیری مانند قوه مجریه، مقننه و قضاییه و نیز سایر نهادها، اثر بخشی تصمیمات را افزایش داده و مردم در زمان با اطلاعات بیشتر به افراد رای می‌دهند. .