شرکت ۵۰ پیمانکاری نفت و گاز در ایلام افتتاح حساب می کنندبه گزارش بازار روابط عمومی استانداری ایلام، حسن بهرام نیا در نشست با مدیران نفتی با حضور شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اظهار داشت: پیرو تصمیمات نشست حوزه انرژی استان که شرط فعالیت پیمانکاران آنها گشایش حساب نقل بود، موفق به روز چهارشنبه شد. شرکت پنجاه پیمانکاری حوزه نفت و گاز در این استان اقدام به گشایش حساب کردند و پیگیری های لازم برای گشایش حساب مابقی شرکت ها در حال انجام است.

وی به شرکت های نفتی و گاز استانی که حق آلایندگی خود را پرداخت نمی کند، هشدار داد و افزود: شرکت هایی که حق آلایندگی خود را طبق زمان بندی پرداخت نکنند، پس از اخطار اولیه، حساب آن شرکت مسدود می شود.

استاندارد ایلام مشخص کرد: کمتر از 85 درصد شرکت های نفت و گاز استان باید بومی باشد و این مهم با جدیت در حال پیگیری است.

بهرام نیا با اشاره به مناطق بالای استان در حوزه نفت و گاز گفت: از 150 هزار بشکه روزانه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از 100 هزار بشکه تولید می شود که در ایلام تولید می شود که به میزان قابل توجهی توجه تولید این شرکت در استان است.

استان ایلام از استقرار و راه اندازی 92 کارخانه در مجموعه پارک پلی پروپیلن در پایین دست پتروشیمی ایلام خبر داد و گفت: این پارک به عنوان سهم دولت برای چهار هزار نفر به صورت مستقیم کارزایی دارد.