شرکت های دانش بنیان کرمان با توجه به نیازهای جامعه توسعه یابندمحمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار بازار صنعت و دانشگاه را در حل بسیاری از مشکلات راهگشا دانست و گفت: کرمان قدرت اقتصاد بسیاری دارد که با بهره برداری از آنها، کرمان را به سمت توسعه هر چه بیشتر پیش برد..

پورابراهیمی با اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد اظهار کرد: این شرکت باید با توجه به نیازهای جامعه توسعه پیدا کند. این در حالیست که اکثر شرکت های دانش بنیان کرمان در زمینه فعالیت های خدماتی می کنند که جزو نیازهای کنونی جامعه نیست.

نماینده مردم کرمان و راور توجه به تجاری سازی علمی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در حال حاضر ۶۲ شرکت دانش بنیان در استان کرمان فعالیت می کنند. باید آثار این شرکت در میدان قابل مشاهده باشد.

وی به های سنگین حوزه کشاورزی در این منطقه اشاره کرد و گفت: شرکت های دانش بنیان باید در این زمینه ورود کرده و با استفاده از ابزارهای علمی راهکاری عملی برای جلوگیری از بروز این اقدام ارائه دهند..

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با تاکید بر لزوم حمایت از فعالیت واحدهای تولیدی اظهار کرد: مشکلات این واحدها باید شناسایی و رفع شوند..

وی ادامه داد: در استان کرمان ۶۰ درصد واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال با مشکل منابع مالی و تامین نقدینگی هستند..

نماینده مردم کرمان و راور گفت: برای رفع مشکلات این واحدها می توان از بازار سرمایه بهره برد و به فعالیت آنها کمک کرد.