شرکت های تخصصی در یک مسابقه آزاد قرار نمی گیرندهامان هاشمی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: اگر بستر رقابت آزاد برای شرکت های تولید کننده قیمت گذاری و کیفیت بذر استحصالی ایجاد شود، بسیاری از موضوعات در کیفی سازی و برداشت گندم حل می شود.

وی ادامه داد: رقابت آزاد می شود که بخش های ویژه بذر را تولید می کند که سرعت جوانه زدن و رشد اولیه خوبی داشته باشد و عملکرد کشاورز را بالا ببرد.

هاشمی با بیان اینکه آنجایی است که در حوزه تولید بذر گندم قیمت گذاری و فروش بذر گندم در حوزه تولید بذر گندم در رقابت آزاد قرار نگرفته است. و نمی تواند قیمت گذاری داشته باشد.

وی ادامه داد: در حوزه تولید بذر گندم با وجود اینکه به شرکت های خصوصی مجوز داده شده اما به معنی واقعی سازی خصوصی سازی در این بخش انجام نشده است.

شرکت پیشگامان پایدار در خاتمه اعلام کرد: اگر به دنبال افزایش کیفیت گندم تولیدی باشیم باید این محصول را نیز مانند سایر محصولات کشاورزی بر اساس کیفیت خریداری کنند تا کشاورزان نیز به دنبال این باشند که بذری با کیفیت و عملکرد بالاتر را تولید کند.