شرط اصلی هدف گذاری صنعت خودرو چیست؟به گزارش بازار به نقل از انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، این شماره از «همگن» در هفته پایانی اردیبهشت منتشر شده و در آن تحلیلی اجمالی بر نظر دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط با اجرای سند چشم انداز ۱۴۰۴ در حوزه خودرو صورت منتشر شده است. گرفته شده و به غفلتی که طی ۸ سال گذشته از ابلاغ، در اجرای برنامه های این سند وجود داشته، اشاره شده است.

همچنین هیئت مدیره و اعضای دیگر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه کشور و چند نماینده مجلس شورای اسلامی در یادداشت ها و گفت وگوهایی اختصاصی، به این پرسش، پاسخ دادند که شرط اصلی تحقق هدف گذاری صنعت خودرو چیست؟

گزارش وضعیت صنعت خودرو و قطعه سازی کشور و مشوق های ساخت داخل قطعات نیز در قالب اینفوگرافیک های جذاب، بخش دیگری از این نشریه را تشکیل می دهد. پرسش دیگر تحریریه نشریه همگن از متخصصان و کارشناسان صنعت خودرو این است که چگونه صنعت خودرو چگونه اصلاح شود؟

این نشریه علاوه بر همه اعضای انجمن، برای مدیران و تصمیم گیری وزارت صمت، مدیران صنعت خودرو و قطعه سازی کشور، اعضای کمیسیون های اقتصادی مجلس به ویژه کمیسیون صنایع و معادن، اعضای اتاق بازرگانی و تعداد زیادی از افراد دیگر از صنعت خودرو ارسال می شوند. . علاوه بر این، افراد مختلف می توانند برای دریافت نسخه ای از این نشریه از طریق شماره تلفن ۸۸۶۷۵۵۸۲-۰۲۱ با روابط عمومی همگن تماس بگیرید.