شرایط برای فعال اقتصادی با اصلاح پرداخت یارانه نقدیبه گزارش محمدهادی صبحان روز دوشنبه در جلسه‌های بازاری، بررسی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در وزارت اقتصاد برگزار می‌شود، بیان می‌کند: تیم اقتصادی تلاش کرده است به‌‌‌‌‌ سلبی و ایجابی فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی بهبود بخشد.

وی افزود: یکی از این موارد انجام شده است برای مجوزهای کسب‌وکار ۱۳ تا سال بر زمین مانده بود و دیگری اصلاح نظام مالیاتی بود که مالیات برای تولید یک واحدی پنج درصد کاهش یافت و این ۱۴ مهم است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاح پرداخت یارانه نقدی، گفت: دولت در اصلاح یارانه تصمیم سختی گرفت، بیش‌ترین توصیه را در دوره اول فعالیت این اصلاح انجام داد، اما عزم وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم این است که اصلاح اساسی انجام شود.

سبحانی اقتصادیان تاکید کرد: اصلاحات باید زودتر از اینها انجام شود تا مردم از آن بهره‌مند شوند.

به گزارش ایرنا، فعالان اقتصادی در حوزه دانش بنیان در این جلسه درباره مشکلات حوزه فعالیت خود اشاره کردند. هر دوره 30 تا 40 روز برای تخصیص ارز نیمایی، آشنا نبودن بانک‌ها نسبت به اسناد شرکت‌های دانش‌بنیان در مقوله پرداخت تسهیلات، عدم حذف اطمینان به صرافان، معافیت مالیاتی در پارک علم و فناوری پردیس از تعدادی از مشکلات اشاره فعالان در حوزه‌های بنیان در حوزه کسب‌وکار. عنوان کردند.

در این جلسه فعالان حوزه فناوری درخواست کردند که بانک‌ها خدمات متفاوتی را به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه دهند. ورود بیمه به حوزه دانش بنیان و به رسمیت شناختن دارایی دیجیتال تا فعالیت فعالان قانونی باشد.

همچنین فعالان حوزه دانش‌بنیان به عدم ثبات اقتصادی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در کشور اشاره می‌کنند و می‌گویند که بسیاری از زمان فعالان باعث رفع چالش می‌شوند و خواستار رفع این مشکل می‌شوند.

تامین شرکت های مالی دانش بنیان از دیگر مسایل پیش روی فعالان در این حوزه عنوان می شود و بیان می کند که بانکی به دستگاه های بزرگ پرداخت می شود، در حالی که باید سازوکار برای پرداخت وام به کسب وکارهای کوچک و دانش بنیان پرداخت شود.