شبکه کارت‌های بانکی ایران و روسیه راهکاری برای تسهیل تجارت فعال اقتصادی استبه گزارش بازار از خانه ملت، اصغر سلیمی، در خصوص ارتباط شبکه کارت‌های بانکی ایران و روسیه تا 3 ماه آینده، گفت: چنین موضوعی می‌تواند یکی از راه‌حل‌های انتقال و تجارت در میان تجارت و فعالان اقتصادی در دو کشور باشد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دو کشور ایران و روسیه تحریم های غربی را دارند، اظهار کرد: در واقع ارتباط های اعمال شده می تواند در حوزه تجارت میان دو کشور تأثیر منفی بگذارد اما ارتباط شبکه بانکی این محدودیت ها را کاهش دهد. را خنثی کرده و بی اثر می کند.

وی ادامه داد: همچنین باید جمع‌آوری‌کننده‌ها را به دو کشور سفر کنید که در این راستا می‌توانند به شبکه‌های کارت‌های بانکی منجر شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به تقویت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور باعث افزایش همکاری در بخش‌های دیگر نیز خواهد شد، افزود: به عبارتی هر کدام از ویژگی‌های مشترک در حوزه اقتصادی ایجاد می‌شود، دو کشور می‌توانند فعالیت‌های مشترک داشته باشند. انجام دادن.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی معرفیان کرد: امیدوارم موضوع یاد شده در روابط بانکی و پولی با کشورهای دیگر نیز به عنوان یک الگو قرار گیرد.