سوق پرورش خانگی طیور در شهر یاسوج به سمت کمای مطلقبه گزارش خبرنگار بازار، در روزهایی که کهگیلویه و بویراحمد تعداد زیادی از جمعیت خود را در مسیر مصرف کننده می بینند، اندک خانوارهای خودکفای شهری نیز زیر بار گرانی خوراک طیور و دام یکی از افراد دیگر از صف تولید کنار می روند.

در حال حاضر صدها محیط خانگی پرورش طیور با معضلات شدید نوسان و افزایش قیمت نهاده رو به رو شده و تعطیلی را بر ادامه با شرایط قیمت فعلی ارائه می دهد.

در این میان افراد زیادی که از این ظرفیت برای اشتغالزایی و منابع درآمدی استفاده می کنند، به دنبال شغلی جایگزین هستند.

گرانی استارتر و غذای طیور باعث تولید درآمد حاصل از فروش بالاتر می شود.

همچنین برخی استاترهای تغذیه ای که تا چند ماه پیش قیمتی زیر 10 هزار تومان برای هر یک از 20 هزار تومان نیز فراتر رفته اند.