سوت زنی در بورس؛ اقدامی بازدارنده در برابر برابراتبه گزارش بازار، محسن علیزاده با اشاره به کارآمدتر شدن سامانه دریافت‌ها و گزارشات تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: با دسترسی راحت‌تر مردم به این سامانه، امکان گزارشات مردمی از خطرات بازار سرمایه بیش از پیش‌شده است.

عضو ناظر مجلس شورای عالی بورس با بیان اینکه گزارش تخلفات یا همان سوت زنی در بازار بورس؛ اقدام خوب، موثر و مثبت سازمان بسیار مفید در بورس مفید ماه‌های غیرممکن این سازمان گفت: دستگاه قضایی اعلام کرده است و گزارشات مردمی را بررسی می‌کند در حالی که از سوی هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس نیز در پایگاه اینترنتی سامانه اینترنتی ارائه می‌شود. مجلس برای دریافت گزارشات بازار سرمایه راه اندازی شده است.

علیزاده افزود: البته لازم است که این گزارش‌ها همراه با مستندات کافی و قابل بررسی ارائه شوند، پس از بررسی مطمئناً اگر گزارشی صحیح باشد، هدایی به گزارشگر تخلف اعطا خواهد شد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس توضیح داد: سوت زنی در بازار بورس بازدارنده در مقابل تخلفات افراد است که دور از چشم دستگاه‌های ناظر جسورانه اشتباه می‌کنند.

علیزاده همچنین با اشاره به تصمیم کمیته مدیریت سازمان بورس در برخورد و سال صلاحیت متخلفان بورس تهران تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی نیز طرح 17 ماده‌ای اصلاح مواد از بازار سرمایه در دست بررسی است و در تلاشیم بخشی از این طرح به تشدید مجازات انجام شود. متخلفان بازار سرمایه اختصاصی.

وی اضافه کرد: مقامات وزارت اقتصاد و سازمان بورس نیز اعلام آمادگی کردند تا بخش‌های بیشتری را به این قانون اضافه کنند، در همین راستا این طرح به وزارت اقتصاد ارسال شده و در آنجا نیز کمیته‌ای برای بررسی قانون تشکیل می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی در پایان وزارت امور خارجه اعلام شد: منتظر هستیم تا اقتصاد و دارای اصطلاحات مد نظر خود را به مجلس بدهند تا در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی با طرح مجلس تلفیق و در نهایت برای بررسی صحن علی ارسال شود.