سهم آب آشامیدنی تهران از ذخایر سدها ۲۵ درصد کاهش می‌یابدبه گزارش بازار، علیرضا ارسطویی با بیان اینکه سهم آب آشامیدنی تهران از ذخایر سدها و سفره های آب زیرزمینی 70 به 30 درصد است، با کاهش 89 میلیون مترمکعبی ذخایر تهران نسبت به سال گذشته سهم آب آشامیدنی تهران از منابع آب زیرزمینی را کاهش می دهد. 5 درصد کاهش می‌یابد که سهم تهران از ذخایر آب سدها 60 درصد بوده و از هزینه‌های آب زیرزمینی 40 درصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه تهران به سومین سال خشک و کم آب وارد شده است گفت: با تغییر اقلیم و نوع بارش برف به باران و افزایش جمعیت ذخایر سدها نیز کاهش یافته است.

مدیردفتر تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه‌ای تهران ادامه داد: سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به سال ۹۹، به دلیل کاهش بارندگی‌ها، افزایش بهره‌برداری از ذخایر سدها ۱۳ درصد کاهش یافت که این روند به دلیل مدیریت منابع آب است.