سرمایه با فروش زیر ۴۸ میلیارد ریال نیاز به ارائه اظهارنامه نداردبه گزارش بازار، باتوجه به شرایط سخت سختی امور مربوط به مشاغل و کسب و کارها در سال 1400 و به منظور پرداخت مالیات برای این مالیات، سازمان امور مالی کشور با استفاده از قوانین قانونی قانون 100 جستجو انجام شد. صاحبان طرح بدون ارائه اظهارنامه و مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، هزینه عملکرد ۱۴۰۰ را به صورت مقطوع بپردازند.

متن اطلاعیه به این شرح است؛

۱- با هدف افزایش دامنه شمول ماده ۱۰۰، با اخذ مجوز مرجع قانونی ذیربط مقرر شد فروش کالا و خدمت به ۱۰۰ برابر موضوع ماده ۸۴ قانون‌های مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یابد. بدین ترتیب، همه اصحاب کسب و کار که در سال 1100 فروش آن‌ها کمتر از این میزان باشد، می‌توانند از امتیازات بهره‌مند شوند. لازم به ذکر است سقف ماده ۱۰۰ در سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد ریال بود. طبعا مؤدیانی که میزان فروش آن‌ها بر اساس پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی بیش از 48 میلیارد ریال باشد، می‌توان از این هزینه‌ها استفاده کرد و می‌بایست نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.

2- به منظور رعایت اصل عدالت در مالیات استانی، برای هر یک از مؤسسات بر اساس اطلاعات مالی ثبت شده از آن‌ها در سامانه‌های سازمان تعیین می‌شود. این شامل مبالغ واریز به دستگاه‌های پوز متعلق به مؤدیان، خرید و فروش آن‌ها در گزارش‌های فصلی اطلاعات، میزان پرداختی در سال گذشته و سایر اطلاعات مرتبط می‌باشد. مؤدیان گرامی با ورود به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir
و با وارد كردن كد ملي خود مي‌توان ضمن مشاهده خود، از مبلغ ماليات تعيين شده، مقايسه كرد و نسبت به پرداخت آن اقدام كرد.

3- با توجه به افزایش هزینه‌های کار و اصحاب کار در ایام عجیب، فعالیت‌های ضرایب همه کارهایی که مشمول مالیات سال 1100 بر اساس آن محاسبه می‌شوند، به طور معناداری تعرفه می‌شوند و به طور معناداری تعرفه می‌شوند و می‌شوند و بین مالیات تشخیصی سال قبل و مالیات تعیین می‌شود. مورد توجه قرار گرفت. مع الوصف، مؤدیانی که از مالیات مقطوع تعیین شده ناخشنود هستند، همچنان می‌توانند به جای استفاده از ماده ماده ۱۰۰ نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.

۴- طرحی مانند بنگاه‌های املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل، نمایندگی‌های بیمه، اسناد رسمی و حق العملی که ادعا می‌کنند بخشی از مبالغ واریزی به حساب پوزهای آن‌ها در ماه‌های فروش است، برای استفاده از ماده ۱۰۰ می‌توان اطلاعات فروش مستند خود را از طریق استفاده کرد. اتحادیه ها یا تشکل های صنفی مربوط به معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ارائه می شود و یا گزینه ارسال اظهارنامه را انتخاب می کنند.

5- ضمن تشکر از نمایندگان محترم اصناف و بازاریان به ویژه اعضای محترم هیأت مدیره اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف تهران که با شرکت در جلسات مشاوره و همفکری و همکاری با مشفقانه خود فضای همدلی و همکاری با مشتریان خود آورده اند. در سراسر کشور گذشته، جلسات برگزار شده با نمایندگان محترم اصناف و پاسخگویی به سوالات و ابهامات می‌باشند.