سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری برای بهینه سازی مصرف گاز| امکان تعویض ۲۰ میلیون بخاری فرسوده را داریمبازار گروه آب و انرژی: سید جلال نورموسوی سرپرست گازرسانی شرکت ملی گاز امروز در میزگرد «چالش‌های مدیریت تامین گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال و برون رفت از آن»، در برنامه‌ریزی‌های خاص برای کاهش مصرف و سرمایه لازم برای این کار اظهار کرد: در مورد هوشمندسازی علاوه بر این. بر حسب نیاز شرکت گاز برای این منظور الزام قانونی وجود دارد. اکنون ۲۷ میلیون کنتور در کشور وجود دارد.

او با بیان اینکه برای شناسایی چالش‌ها طرح آزمایشی انجام شد و با دستور وزیر، کمیته راهبری هوشمند را در شرکت ملی گاز پایه‌گذاری کرد، گفت: مشاوری برای آزمایشی و اصلی انتخاب کرد و در این راستا دانشگاه مالک اشتر کار خود را به عنوان مشاور انتخاب کرد. هفته گذشته آغاز کرد.

سرپرست گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: این طرح آزمایشی سه مرحله‌ای است که شامل جمع‌آوری، انتقال و تجزیه و تحلیل داده‌ها بوده و لازم است پلتفرمی مناسب برای آن تهیه شود.

تا کنون ۲۰ هزار موتورخانه خانگی و تجاری بهینه سازی شده و مصارف این دسته از مشتریان تا ۳۱ درصد کاهش مصرف سوخت را نشان می دهد.

نورموسوی با بیان اینکه بهینه سازی موتورخانه ها یکی از وظایف شرکت ملی گاز است. خانگی و تجاری در سامانه ثبت نام و شرکت ملی گاز پس از پذیرش پیمانکار برای بهینه سازی ورود می‌کند.

به گفته او، تا 2000 موتور خانه خانگی و تجاری بهینه سازی شده و مصارف آن از مصرف مشترکان تا 31 درصد کاهش مصرف سوخت را نشان می دهد.

سرپرست گازی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در بخش اداری و عمومی ۱۴ هزار موتور در این بخش بهینه شده و تا حدود ۱۲۵ میلیارد تومان برای ساخت موتورخانه‌ها هزینه می‌شود، گفت: تعویض ۵.۸ میلیون دستگاه بخاری برای بهینه سازی مصرف سوخت. نیز در دستور کار است.

بر برنامه ریزی های صورت گرفته می توان تا ۲۰ میلیون بخاری را تغییر داد. برای هر بخاری 4 میلیون تومان در نظر گرفته شده و این موضوع 800 هزار تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد

وی ادامه داد: در این طرح بخاری‌های راندمان بالا با بخاری‌های جایگزین می‌شود. به‌ازای هر خانوار یک بخاری تعویض می‌شود و با این کار تا ۱۵ درصد بهره‌وری را می‌توان بالا برد.

به گفته نورموسوی بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته می توان تا ۲۰ میلیون بخاری را تعویض کرد. برای هر بخاری 4 میلیون تومان در نظر گرفته شده و این موضوع 800 هزار تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد.