سد دالکی دشتستان ۴۱ درصد پیشرفت داردعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: در سفر معاون پارلمانی رئیس جمهور به دشتستان، مشکلات و معضلات مهم شهرستان، مطرح و به فضل خدا امیدواریم که نتایج خوبی نیز در بر داشته باشد.

وی افزود: از پروژه‌های مهمی که مورد بازدید قرار گرفت، سد دالکی بود که با حضور معاون رئیس جمهور و مدیران استانی و شهرستانی، در محل پروژه‌ها و مشکلات پروژه بررسی شد.

مدیر آب عامل منطقه‌ای استان بوشهر خاطر نشان کرد: سد دالکی با ۲۷۰ میلیون متر مکعب گنجایش مخزن از سدهای مهم در اجرای استان است و تکمیل این سد سیراب نخیلات شهرستان می‌شود.

محمدی با بیان ۱۶۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل سد دالکی اعتبار نیاز مشخص کرد: امیدوارم با تامین اعتبار مورد نیاز، در کمترین زمان ممکن بتوان تکمیل سد را انجام داد.

وی یادآور شد: سد دالکی در شرایط فعلی 41 درصد پیشرفت دارد و با توجه به تمرکز بر مدیران ارشد استان و اجرای نیاز، امیدواریم امسال پیشرفت چشمگیری را در اجرای پروژه انجام دهد.