ستاد اجرایی و گروههای جهادی| سمنان پیشرو در خدمت رسانی


بازار، گروه استانها: فرماندهی بنیاد احسان ستاد فرماندهی حضرت امام (ره) در سفر یک روزه به استان سمنان با گروه‌های جهادی استان سمنان دیدار و گفتگو کرد تا از نزدیک در جریان جهادی جهادی در شهرستان‌های استان انجام شود.

فکری که در محرومیت از مهمترین نقاط، امید افزایی قرار دارد و در طول سال جاری می شود را به گروه های هدف ارائه کندی از خانواده های زندگی و درمانی و بهداشتی که می توانند تعداد زیادی از مردم جامعه را در بر گیرند.

این دیدارها در دو جلسه در شهرهای سمنان و شاهرود با حضور مسئولان گروه های جهادی همکار ستاد فرماندهی حضرت امام ره از شهرستان های مهدیشهر، سمنان، شاهرود، دامغان و میامی برگزار شد و در ادامه جمعی از گروه های جهادی با بیان اینکه مجتمع‌ها و فعالیت‌ها و فعالیت‌های خود در حوزه‌های مختلف از محرومیت زدایی از مناطق کم در سطح استان پرداختند.

اجرای برنامه های جهادی
سعید سلیمانی، مدیر بنیاد احسان ستاد فرماندهی حضرت امام خمینی (ره) نیز به ارائه گزارشی از این مجموعه پرداخت و گفت: رسالت اصلی ستاد اجرای فرمان حضرت خمینی (ره) به مردم آن هم با مشارکت اجتماعی و جریان همراهی خدمات رسانی کرد. جوان انقلابی است.

اداره کل بنیاد احسان ستاد فرماندهی حضرت امام (ره) در سفر یک روزه به استان سمنان با گروه‌های جهادی استان سمنان دیدار و گفتگو کرد.

وی افزود: ساخت و ساز و منازل محرومان، ایجاد مشکلات، تسهیل گری برای ازدواج آسان جوانان، بسته های کمک معیشتی و بهداشتی، آبرسانی به مناطق روستایی و تنش آبی، حمایت از کودکان کار و زنان سرپرست خانوار، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی خانواده‌های نیازمند از گروه‌های جهادی در سطح استان هستند.

سلیمانی با بیان اینکه بنیاد احسان در چهار زمینه آبرسانی، ارتقای فرهنگی، خدمات پزشکی و ساخت یا بازسازی منازل مسکونی در مناطق محروم، از گروه های جهادی حمایت خواهد کرد، افزود: در سال جاری برنامه های موجود برای شناسایی افراد نیازمند و آسیب دیده در نظر داریم. و سعی می کنیم توسط گروه های جهادی این برنامه ها را اجرا کنیم.

ستاد اجرایی و گروههای جهادی|  سمنان پیشرو در خدمت رسانی

گروه های جهادی
مدیر بنیاد احسان داد: تقویت گروه‌های جهادی متخصصان و خدمات متنوعی که این گروه‌ها از سال‌های دیگر مهمی ارائه می‌دهند که در سال جاری، پویش لبخند احسان با کمک گروه‌های مردمی و جهادی متخصص و با اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی ادامه می‌یابد. .

سلیمانی با بیان اینکه اردوهای جهادی دندانپزشکی در بیش از 100 منطقه کمّی است که در سراسر کشور شناسایی می شود و 40 هزار نفر را تحت فشار قرار خواهند داد، تاکید کرد: سعی شده است به مردم گروه های هدف در زمینه خدمت رسانی شود. ها صورت بگیر.

بنیاد احسان در چهار زمینه آبرسانی، ارتقای فرهنگی، خدمات پزشکی و ساخت یا بازسازی منازل مسکونی در مناطق محروم، از گروه های جهادی حمایت خواهد کرد.

حضور مدیر عامل بنیاد احسان و مدیرکل ستاد اجرای فرمان حضرت امام ره استان سمنان در منطقه کلاته های شرقی شهرستان میامی و بازدید از کاروان خدمت و لبخند احسان در روستای کرد آباد از برنامه های امروز بود.

خدمات دندانپزشکی
مدیرکل احسان در قالب یکی از همین دیدارها گفت: با توجه به هزینه زیاد خدمات دندانپزشکی به ویژه برای قشر کم‌کار، این بنیاد با کمک جهادی متخصص پویش لبخند احسان را در جهت امید آفرینی و بنیادی برای رفع مشکلات برنامه‌ریزی کرده است.

سلیمانی همچنین گفت: کاروان خدمت ستاد فرمان فرمان امام (ره) استان سمنان با همکاری بسیج اصناف استان سمنان و سپاه میامی به مدت سه روز به مناسبت ولادت امام رضا (ع) در روستای کردآباد شهرستان میامی مسقر و ارائه خدمت به مردم از این امر محروم هستند. منطقه خواهد پرداخت.

یکی از نکات قابل توجه در ستاد جهادی اجرایی و گروه های جهادی، افزایش اعتماد عمومی و رضایت مردم از مناطق محروم استان سمنان به ویژه روستاها است.