ساماندهی کار دولت در قالب هم طرح مجلس و هم لایحه دولت پیگیری می‌شودبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی، به دستور دنبال درخواست برای بررسی خارج از طرح ساماندهی کارمندان دولت در صحن مجلس، گفت: طرح ساماندهی استخدام کارمندان دولت بعد از پیگیری‌های مستمر و طولانی مدت تحت عنوان ساماندهی افراد توسط قرارداد با قراردادها. شرکت‌های انسانی در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت و بر اساس شرح یک ماده ۱۰۰ آئینی داخلی مجلس و تصمیم ۱۸۶ نفر از نمایندگان مجلس بررسی آن در اولویت دستورکار جلسه صحن یکشنبه آتی قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این طرح به دنبال این است که با ساماندهی به صورت دولتی باشد که این را با تفاهم با دولت به طرح دنبال می‌کنیم و مابقی آن را نیز دولت قول داده است که در قالب باشد. لایحه تقدیم مجلس کند.

وی توضیح داد: ما در این طرح دو تدبیر را دنبال می‌کنیم یکی از ممنوعیت ادامه فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده تامین نیروی انسانی در بکارگیری نیروهای دارای ماهیت بلندمدت است، بنابراین در شرکت‌ها تنها باید خدمت صورت گیرد، همچنین می‌توانیم شرکت‌ها و برون اسپاری‌ها را به صورت رسمی در خدمت شرکت‌ها قرار دهیم. می شناسیم در جهت رفع بومیسپاری نیروی انسانی که وضعیت نامناسبی را در نظام اداری و بکارگیری ایجاد کرده است.

نایبیت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ساماندهی نیروهای موجود شرکتی از دیگر اهدافی است که از طریق این طرح دنبال می‌شود، همچنین برای افرادی که ماهیت کارشان بلندمدت است مطابق توافقی است که با دولت انجام می‌شود با روش سنجش صلاح به قرارداد کار معین. تبدیل وضعیت می‌شوند که بعد از این نیروی دارای ماهیت بلندمدت نیز در قالب انتشار آگهی و برگزاری آزمون و بر اساس یک عدالت استفاده از کارگیری خواهد شد.

وی افزود: یکشنبه آینده شاهد بررسی جزییات این طرح در صحن مجلس بود که تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم با همراهی نمایندگان مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت شاهد افزایش رضایتمندی در جامعه به معنای واقعی کلمه باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: این شرکت‌ها برای کوچک‌سازی، کاهش و افزایش جمعیت تشکیل می‌شوند اما تا حدی اتفاق افتاده است که امروز هیچ کدام از این واقعیت‌ها محقق نشده است، بلکه ممکن است یک بروکراسی سایه و پنهانی باشد که حجم عظیمی داشته باشد. و نامعلومی از این نیروها پشت آن پنهان شده و آماری هم از آنها وجود ندارد و هیچ کس هم در مورد این نوع عملکرد پاسخگو نیست، بنابراین به هر نحوی که می تواند نیروها را جذب کند و به آنها حقوق بدهد و این یک چالش را در نظام اداری و استخدامی داشته باشد. کشوری است که بخواهیم با این روش حرکت کنیم در آینده با یک چالش اساسی در این زمینه مواجه هستیم.

وی افزود: این به نفع و صلاح نظام اداری و استخدامی کشور است که هم جذب نیروی انسانی هدف، ضابطه‌مند و قانونمند شود و هم نیرومند باشد دارای یک هویت مشخص باشد که باعث افزایش رضایتمندی، انگیزه و بهره‌وری شود.

کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارمندان دولت در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ما در اینجا باید از رئیس مجلس شورای اسلامی قدردانی استفاده کنیم که در نتیجه این طرح حمایت از همه جانبه‌های ما، همچنین اعضای کمیسیون اجتماعی و سایر همکاران را محقق کنیم. که در طی بررسی این طرح با ما همکاری کردند تا به نتیجه برسد، بنابراین این طرح محصول همکاری و بررسی دکتر قباف و کمیسیون اجتماعی بود.