سالاد کاچومبر (خیار) – شارون پالمر، متخصص تغذیه گیاهی


این سالاد سنتی غنی از خیار هندی که به نام سالاد کاچومبر شناخته می شود، تازه و سبک است و همچنین گیاهی، بدون گلوتن و بدون روغن، نمک و شکر اضافه شده است. شما می توانید این دستور العمل پر طعم را تنها با چند ماده در 10 دقیقه درست کنید.