زیرساخت‌های گواهی صرفه‌جویی انرژی آماده استبه گزارش، علی نقوی در خصوص مصوبه شورای عالی بورس برای اجرای گواهی‌های جویانه انرژی، افزودن: تصمیم‌گیری فروش گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی در شورای عالی بورس تصویب شده، اما برای اجرا اجرا نشده است.

سرمایه‌گذاری در مصرف انرژی، مشخص می‌کند: برای مصرف انرژی در مصرف انرژی در فاز اول گاز و برق پروژه‌هایی که این حامل‌ها را می‌توان اجرا کرد، اگر با انجام روش‌هایی منجر به صرفه‌جویی در مصرف و گاز می‌شود، بر اساس مصوبه‌های کمیسیون مصرف انرژی که نظارت بر انرژی را بر عهده دارند، می‌شوند. و بودجه دارد، می‌تواند به صرفه‌جویی بخشی از گاز یا برق صرفه‌جویی شود را در قالب گواهی گواهی صرفه‌جویی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد که آن را در صندوق سرمایه‌گذاری قرار دهند.

نقوی افزود: با تصویب گواهی گواهی صرفه‌جویی انرژی در شورای عالی بورس، شرکت ملی گاز و وزارت نیرو باید عملیات اجرایی و مقدماتی آن را انجام دهند.
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارای سه شنبه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از مجوز انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی در شورای عالی بورس خبر داده بود.