زیرساخت‌های ریلی مازندران برای جذب مسافران اکو احیا شودمهدی ایزدی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به برپایی ساری ۲۰۲۲ اظهار داشت: در این سفرهای ۹ کشور عضو اکو و نمایندگان سفرای سه کشور دیگر حضور دارند.

وی با بیان اینکه فرصت های سرمایه گذاری، استان های اقتصادی و تجاری در این رویداد معرفی شده است، ادامه داد: این رویداد اقتصاد گردشگری استان را متحول می کند و احیای حوزه ساحلی و امکانات تفریحی دریایی جزو برنامه ها است.

وی ادامه داد: با توجه به اشتراکات فرهنگی با خارجی عضو اکو، پیش بینی می شود مبادلات اقتصادی مازندران با این کشور توسعه یابد و شاهد افزایش ورود گردشگران به استان باشیم.

ایزدی با عنوان بسته هایی با زبان انگلیسی تهیه می شود، افزودن ظرفیت های کشاورزی، صنعتی و گردشگری استان در این بسته معرفی شده است.

سرپرست میراث فرهنگی مازندران گفت: در حال حاضر در بخش کشاورزی برای تولید محصولات وجود دارد و در بخش مراقبت از حفاظت از زیرساخت ها برای جذب گردشگران خارجی هستیم.

وی ادامه داد: توجه ویژه به امکانات ریلی و جاده ای از جمله اهداف و برنامه ها است زیرا زیرساخت های موجود در گذشته است و باید محورهای ریلی احیا شود.