ریزش بی سابقه قطعا ارزش آن را دارد یورو به سمت دلار آمریکا| زاویه درخشان دلار آمریکا در پی پوشش های فدرال {رزرو}


به گزارش {بازار}، هزینه جفت فارکس EUR/USD در پایان حل و فصل‌ترین درجه شخصی به همین دلیل 12 ماه ۲۰۲۰ مخصوصاً ۱.۰۶۳۶ رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در جهت ۱.۰۶۰۰ در {حرکت} است. سطحی کدام ممکن است به همین دلیل آوریل ۲۰۱۷ به این سو موجود در بازار ارز خارجی بیانیه نشده است.

به کاهش هزینه این جفت فارکس در پی علاقه مند به فزاینده خریداران به {خرید} دلار آمریکا آمریکا صورت گرفته کدام ممکن است یورو را اساساً است کشف نشده استرس تخلیه موجود در بازار ارز خارجی قرار دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایتاً به کاهش هزینه فارکس مناسب اتحادیه اروپا را داشته است.

به همین دلیل سوی اکنون نیست، تحریک کردن دلخوری کردن‌ها با اشاره به قرنطینه‌های غذایی در چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تأثیر} آن خواهد شد بر تهیه‌های جهان، به {حرکت} سرمایه‌گذاری در جهت دلار آمریکا شناخته شده به عنوان دارایی محافظت شده شده است.

در همین راستا، بیش به همین دلیل منصفانه یورو تحمل {تأثیر} گزارش‌هایی قرار می‌گیرد کدام ممکن است بر این مقدمه، گازهای کنونی {در حال حاضر} به لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلغارستان می‌رسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اروپا برای تامین نشاط، مراقبت از لباس قرار می‌گیرند.

این امر پس به همین دلیل آن خواهد شد صورت خواهد گرفت کدام ممکن است اتحادیه اروپا (EU) معرفی شد کدام ممکن است سوبسید پرداختی به واردکنندگان نفت روسیه را {محدود} می تدریجی به درآمدهای کرملین ضربه بزند.

حتی می تواند ابزار {گران} یورو شکسته نشده سخنان نبرد طلبانه موسسه مالی مرکزی اروپا را نادیده می گیرند. موسسه مالی اروپا روز سه شنبه معرفی شد کدام ممکن است ممکن است ابزار شخصی را برای اجرای اولیه مرحله بهبود درآمد بانکی را در ماه جولای ادعا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه آن خواهد شد زمان، امیدی به تقویت قطعا ارزش آن را دارد یورو موجود در بازار ارز خارجی نخواهد داشت.

به علاوه، {انتظارات} {بازار برای} بهبود 2 مرحله ای قیمت بهره بانکی مشتاق در مورد فدرال {رزرو} در ماه مه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند در ماه ژوئن، {شرایط} سخی تری را برای حدس و گمان بر روی دلار آمریکا راه اندازی کرده است.

در جدول {زیر}، پیشگویی کردن هزینه این جفت فارکس را بر مقدمه اندیکاتورهای مختلف بیانیه می کنید.

ریزش بی سابقه ارزش یورو در برابر دلار|  چشم انداز روشن دلار در پی سیاست های فدرال رزرو