رکود عمیق‌ در کمین اقتصاد انگلیسبه گزارش بازار، موسسه رتبه بندی فیچ هشدار داد که احتمالاً احتمالاً به دلیل افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس وارد رکود اقتصادی اقتصادی خواهد شد.

اکنون انتظار می‌رود که رشد اقتصادی انگلیس در سال آینده یک درصد کاهش داشته باشد که 0.2 درصد در پیش بینی سپتامبر اعلام شده است.

در همین راستا، فیچ انتظار دارد بانک انگلستان تا دسامبر به نرخ بهره ۴.۲۵ درصدی و تا پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به نرخ بهره پنج درصد رسیده است که اندکی کمتر از مقادیر بازار است.