روند کند جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور| امتیاز سرمایه گذاری نسبت به استهلاک در ۳ سال گذشتهمصطفی طاهری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، در ارزیابی خود پیرو سرمایه گذاری خارجی در کشور بیان کرد: در حال حاضر میزان سرمایه گذاری نسبت به استهلاک مان به مدت سه سال است که منفی است و این امری نامطلوب است.

وی تاکید کرد: در این شرایط تجهیزاتی که کم از بین می‌روند از مجموعه کارخانجات و سایر موارد به نسبت مواردی که ساخته می‌شوند، کمتر است.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برای رفع این مشکلات خارجی نیاز به سرمایه گذاری داخلی است و داریم بیان می کنیم: هم سرمایه گذاری داخلی و هم سرمایه گذاری باید رخ دهد.

وی ادامه داد: ما در حال حاضر در حوزه نفت، گاز، برق و آب نیاز به سرمایه گذاری داریم. علاوه بر این موارد و در حوزه پایین دست، نیاز به سرمایه گذاری در حوزه معدن و اکتشافات ضروری است.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه چه چیزهایی دولت در این بخش محدود است، مشخص کرد: در این شرایط باید رئیس به سمت ما حرکت کند. بخش خصوصی و دوم بخش خارجی. بنا به مشکلاتی که در تحریم ها وجود داشته است، ما باید انرژی و پتانسیل خود را بیشتر صرفاً بخش خصوصی خودمان کنیم.

وی ادامه داد: از این رو اخیرا یک تفاهم نامه امضا شد که شرکت های بزرگ کشور بیایند و در حدود صد هزار میلیارد تومان به صورت مشترک سرمایه گذاری کنند و این موارد مسیرهای خوبی است و باید انجام شود، با این حال نباید سرمایه گذاری کرد. گذاشتن خارجی هم غافل ماند.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس رئیس جمهور تاکید کرد: عدد و روندهای موجود در سرمایه گذاری خارجی پایین است و می کند که انشالله به سرعت خوبی به خودتان برسید.

طاهری در زمینه میزان درآمدهای مالیاتی در کشور از سال ابتدایی اخذ، بیان کرد: به تحقق در مالیات های نزدیک شده ایم. درآمدهای مالیاتی از مواردی است که در سال سپری شده خوب پیش رفته است.