روند کاهش حوادث صنعت نفت طی ۱۵ سالبه گزارش بازار به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مظاهر انصاری در آیین هجدهمین دوره جام برتر که با حضور مدیران ارشد اچ‌اس‌ای وزارت نفت، جلیل سالاری، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و جمعی از مدیران و کارشناسان. شرکت پالایشی اچ‌اس برگزار شد، گفت: باید نگاه خود را در بخشی از وظایف خود به راهبردی تغییر تغییر دهید، استانداردهای تکمیل کننده این حوزه هستند، اما نگاه به اچ‌اس‌ای باید راهبردی باشد.

وی افزود: شاخص‌های اچ‌اس‌ای در مجموعه وزارت نفت و مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی رو به بهبود است و روند ما در یک بازه زمانی ۱۵ ساله کاهش می‌یابد، اما این نقطه مطلوب نیست.

مدیرکل اچ‌اس‌ای وزارت نفت ادامه داد: شعار تولید ایمن و پایدار در مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرده‌های نفتی به این معناست که در پروژه‌های جدید تغییر نگرش و بازنگری انجام شود و مخاطره‌ها و مدیریت ریسک داشته باشند.

انصاری افزود: برای رسیدن به شکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در رده‌های جهانی باید ذهن خود را راهبری کنیم، اگر سازوکار بازبینی پیش از راه‌اندازی (PSSR) به خوبی انجام شود و آن را سرلوحه راه‌اندازی پروژه‌های قراردهی‌شده به سمت صفر صفر قرار دهیم. پیش میرود.

وی بیان کرد: در حلقه بازبینی ایمنی پیش از راه‌اندازی، بهداشت، ایمنی و محیط یک حلقه از آن است و مهندسی روش، ابزار دقیق و … را در این زمینه‌ها باید در این زمینه‌ها درباره مسائل حوزه اچ‌اس‌ای گوش شنوا انجام داد. داشته باشند و در مدیریت ریسک توجه کنند.

مدیرکل اچاس‌ای وزارت نفت با بیان این چهار گزینه در عوامل حوادث صنایع بزرگ نفتی دخیل هستند، ادامه داد: در سرپرستی، آموزش، صحت و مدیریت ریسک، شناسایی مخاطره‌ها و نبود پایش بر روی گزینه‌هایی است که در گزارش‌ها باید به آنها دقت شود. کرد.

انصاري كرد: امنيت در مقابل توليد نيست و براي پرداخت پول در كنار توليد است و بايد نگرش‌ها در اين زمينه تغيير كند.