روشهای تورم ناشی از حذف آرزو می کنمعلی نوید در گفتگو با خبرنگار بازار در خصوص حذف آرزویی گفت: بدون ایجاد یکپارچه برای «یارانه از محل ۴۲۰۰» هر گونه اجرای جزیی و بخشی از آن زیر روانی و اقتصادی خواهد داشت..

وی افزود: نمی توان بدون اقناع مردم و آماده سازی آنها به یکباره آرد صنعتی را حذف کرد و انتظار داشت در زندگی مردم اثر نداشته باشد..

این فعال اقتصادی با بیان نظام توزیع یارانه آرد و نهاده های دامی باید از سر خطی بهیارانه ته خطی تغییر پیدا کند، ادامه داد: این امر نیازمند طراحی و اجرای سامانه ای دقیق و هوشمند است که در آن نه خبری از پول نقد باشد و نه امکان احتکار و گران فروشی..

نوید با اشاره به حذف یارانه با مدل هایی که تا الان مرسوم بوده جوابگو نبوده و نیست، افزود: ۱۰میلیون تن مصرف گندم کشور است که نیمی از آن با قیمت ۴۴ سنتی وارد می شود و نیم دیگر از کشاورزان امسال به همان قیمت جهانی می رسد. یعنی ۱۱۵۰۰ تومان خرید خواهد شد. این یعنی یارانه در قالب ارز دولتی برای واردات و یارانه ای که عملا کشاورز با ارزان فروختن متحمل می شود حذف می شود..

وی ادامه داد: پس یارانه از سر خط حذف شد که اتفاق مبارکی است و به رشد کشاورزی خواهد شد.

نوید گفت: اکنون یارانه باید نه به صورت نقد به صورت اعتبار به مصرف کننده پرداخت می شود و این اعتبار در قبال کالا به تولید کننده منتقل و برای تامین مواد اولیه (آرد) چرخه را تکمیل می کند..

صاحب نظر حوزه اقتصاد کشاورزی گفت: محاسن استفاده از اعتبار یارانه ای است که شاهد آرد چند نرخی نخواهیم بود، بلکه بخشی از قیمت آرد با اعتبار (یارانه) پرداخت خواهد شد.

وی سپس افزود: در نظام توزیع هم امکان احتکار کم است، زیرا تولید کننده برای چرخه تولید نیاز به مواد اولیه دارد و نیاز به اعتبار و اعتبار مصرف کننده است.