روزه‌{داری}، {گرسنگی} طارمی را برای گلزنی کم {نکرد}به گزارش آنلاین خبری تهران نیوز، نشریه آبولا پرتغال در گزارش مجدد به روزه‌{داری} مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو در ماه مبارک رمضان صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کار کردن او می رود در لیگ پرتغال مشاوره کرد. این موقعیت یابی {در این} خصوص نوشت: روزه ماه رمضان {گرسنگی} گلزنی طارمی را کم {نکرد}. این شرکت کننده ایرانی در 2 تفریحی جدیدترین لیگ 4 موارد گلزنی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن شدید خوبی بر جای گذاشت.

ادامه دارد خوب تفریحی به دلیل این ماه باقی‌مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است سرجیو کونسیسائو سرمربی پورتو پیش‌سوراخ بینی کرده بود، طارمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایدو سانوسی 2 شرکت کننده مسلمان این خدمه با بیرون به دلیل بازو ارائه مهارت‌های شخصی توانستند تفریحی‌ها را {مدیریت} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی از بهترین {نمایش} شخصی را فراهم کردن دهند.

کونسیسائو {در این} خصوص حمایت فشرده شخصی را به دلیل گیمرها مسلمان شخصی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل روزه‌{داری} آن خواهد شد ها حمایت کرد.

خدمه {فوتبال} پورتو {در حال حاضر} همراه خود ۸۲ {امتیاز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اقتدار در جایگاه صدر لیگ پرتغال قرار گرفته است. اسپورتینگ لیسبون نیز همراه خود ۷۳ {امتیاز} در کلاس دوم قرار دارد.

منبع مفید: ایرنا

انتهای پیام/