رفتار خود را با دکتر هک کنید اندرو هوبرمن – GABRIELLE REECE


به قسمت کامل گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

در نمایش امروز متخصص مغز و اعصاب درخشان از دانشگاه استنفورد دکتر اندرو هوبرمن حضور دارد. ما در مورد تأثیرات مثبت استرس صحبت می کنیم ، روزهای او به عنوان اسکیت سوار بدون جهت و بله – حتی این شلوار هوشمند سعی در درک کار دارد ، تعادل زندگی را دوست دارد. دکتر هوبرمن در توضیح ایده های پیچیده به زبان هر مرد کار شگفت انگیزی انجام می دهد. او مهمانی است که باید بارها و بارها با او صحبت کنم تا درباره ما ، مردم و پاسخ های ما صحبت کند. لذت بردن!

دیدگاهتان را بنویسید