رشد چشمگیر تجارت با همسایگان منطقه همزمان با ترانزیت ۱۰ میلیون تن کالای روسیه به روسیهبه گزارش بازار، علی اکبر صفایی مدیر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با افزایش ناوگان دریایی در جنوب و شمال ایران تبادل تجاری با همسایه رشد چشمگیری خواهد داشت.

سازمان‌های سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در داخل کشور هم تلاش می‌کند مشکلات مردم را در بنادری کند که اقتصاد محلی و منطقه‌ای را می‌توان حل کرد و این بنا را در دستورکار قرار داده است.

صفایی با اشاره به تردد 340 شناور از آغاز امسال بندر در بندر خرمشهر گفت: طرح جامع بندر اروندکنار هر چه سریعتر اجرا خواهد شد که در این طرح به محوطه سازی توجه جدی داشت.

صفایی با اشاره به ظرفیت سازی در تمام شقوق حمل و نقل برای بخش خصوصی گفت: موضوعی از مکانیزم و اداره شده و مکانیزمی است که در قانون ۱۴۰۱ دیده شده و در کنار آن صندوق توسعه حمل و نقل و انتقال برای بخش ویژه ویژه در حوزه دریایی است. در نظر گرفته شده است.

صفایی افزود: در شناورهای مسافری دریایی، تجهیزات بندری و شناورهای رورویی اعتباری در نظر گرفته شده است.