رشد زیان انباشته غیرتلفیقی سایپا و ایران خودروبازار گروه بورس: گزارش گزارش های غیرتلفیقی زیان انباشته ایران خودرو به ۴۳ و زیان انباشته سایپا به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع زیان انباشته غیرتلفیقی ایران‌خودرو در پایان سال گذشته به ۴۲ هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ ۴۳.۶ درصد را نشان می‌دهد. همچنین برای سایپا نیز زیان انباشته غیرتلفیقی تا پایان سال گذشته به ۲۴ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال قبل با افزایش ۵۹.۱ درصدی همراه بوده است.

از سال 1397 و با تشدید تحریم‌های اقتصادی و جهش نرخ ارز، زیان انباشته این دو خودرو ساز به شدت افزایش یافته است، به طوری که در سال 1397، ایران خودرو 442 تومان میلیارد تومان انباشته غیرتلفیقی را ثبت کرده و سایپا نیز زیان انباشته معادل یک هزار است. و ۱۴۱ میلیارد تومان را تجربه کرده بود.

در شرایطی که این گزارش عملکرد منفی دو خودروساز را نشان می‌دهد در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد گروه خودرویی در بورس با آسیب‌های جدی مواجه می‌شود و برخی از نمادها مانند خگستر و ورنا به خرید می‌رسند که این مسئله تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری نهایی تودلی‌ها است. خودرویی است که قرار است هفته آینده به تایید معاونت اقتصادی قوه قضائیه برسد.