رشد ارزش سهام در بازارهای بورس اروپابه گزارش بازار، شاخص‌های اصلی بازارهای بورس اروپا امروز چهارشنبه ۱۱ می ۲۰۲۲ را با افزایش ارزش سهام آغاز کردند.

شاخص «یورو استوکس ۶۰۰» با ۰،۶۳ درصد افزایش ارزش در سطح ۴۲۲،۹ واحد قرار گرفت. شاخص «دکس ۳۰» بورس آلمان با رشد ۰,۵۳ درصدی به ۱۳.۶۰۶ واحد رسید.

همچنین شاخص «فوتسی ۱۰۰» بورس لندن با افزایش ۰,۵۹ درصدی به ۷.۲۸۶ واحد و شاخص «کک-۴۰» بورس فرانسه نیز با ۱,۱۲ درصد به ۶,۱۸۵ واحد دست یافت.

شاخص «ایبکس» بورس اسپانیا با 0.63 درصد رشد به 8.199 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی» بورس ایتالیا نیز با 0.69 درصد افزایش ارزش به 23.229 واحد رسید.

نرخ برابری یورو/ دلار نیز با رشد 0,3 در سطح 1,0558 واحد قرار دارد.