رتبه معلمان در پیچ و خم بوروکراسی اداری / یارانه 16 میلیارد دلاری تولید برق در کشور / بورس از بازارهای موازی عقب است


گزارش کردن شبکه خبری تهران نیوزمهمترین سرفصل ها اوراق اقتصادی دوشنبه سوم مردادماه به موضوعاتی چون عرضه سنگین ارز در بازار، دو روی سکه اقتصادی در سال 1401، دو و نیم میلیون خانه خالی در کشور که بورس پشت موازی آن بود. بازار.

تصاویر صفحه اول روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

بازار سهام از بازارهای موازی عقب ماند/ 2.5 میلیون خانه خالی در کشور

بازار سهام از بازارهای موازی عقب ماند/ 2.5 میلیون خانه خالی در کشوربازار سهام از بازارهای موازی عقب ماند/ 2.5 میلیون خانه خالی در کشوربازار سهام از بازارهای موازی عقب ماند/ 2.5 میلیون خانه خالی در کشوربازار سهام از بازارهای موازی عقب ماند/ 2.5 میلیون خانه خالی در کشوربازار سهام از بازارهای موازی عقب ماند/ 2.5 میلیون خانه خالی در کشوربازار سهام از بازارهای موازی عقب ماند/ 2.5 میلیون خانه خالی در کشوربازار سهام از بازارهای موازی عقب ماند/ 2.5 میلیون خانه خالی در کشور

انتهای پیام/