راه های عبور از تنش آبی| از حرکت به سمت کشاورزی نوین تا جمع آوری آبهای سرگردانبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، رمضان سنگدوینی با اشاره به راهکارهای عبور از تنش آبی، گفت: می توانید صرفه جویی در مصرف آب شرب و تاثیر بسزایی در کاهش و میزان مصرف آب در کشور داشته باشید اما بیش از 80 درصد از آب مصرفی کشور در کشور وجود دارد. حوزه کشاورزی استفاده می شود به همین دلیل به سمت کشاورزی و آبی مدرن و مکانیزه، همچنین فاصله گرفتن از کشاورزی غرقابی ضروری است، در حالی که باید محصولات کم‌بهره از آب تولید شود، به عنوان مثال، تفاوت مصرف آب در کشت برنج ایجاد شود. به صورت خشککاری با غرقابی در شمال کشور حدود یک سوم است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید با پیشنهادات بلاعوض و کم‌بهره کشاورزان را ترغیب به تجهیز زمین‌های خود به آبی قطره‌های و نوین کرد، ادامه داد: چرخانی آب نیز در برخی از استان‌های شمالی و کانال‌های بازکششی ایجاد می‌کند. آب را چرخه تولید کشاورزی بازگرداند.

وی افزود: جداسازی آب شرب از آب، همچنین گزینه دیگری است که دولت نسبت به آن اهتمام ورزید و در کنار نوین‌سازی کشاورزی به این مهم نیز توجه داشته باشد که جمع‌آوری آب‌های سرگردان ناشی از بارندگی‌ها نیاز به فناوری خاص خود دارد که نباید به راحتی انجام شود. از کنار آن گذشت.

به گفته سنگدوهای پیشرفته از پساب در بخش‌های صنعتی بهره می‌برند، اما در ایران این فناوری فناوری جایگاهی ندارد، همچنین سدسازی اصولی می‌تواند به جمع‌آوری آب‌ها و سیلاب‌ها کمک شایانی کند.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: عملکرد وزرای نیرو، کشاورزی و صمت در حوزه‌های گفته شده زیر ذره‌بین مجلس قرار داده و برگزیده‌های آن‌ها در این حوزه نظارت می‌کنند، امید است که دولت سیزدهم تغییر مسیر کشاورزی در کشور را داشته باشد. کاهش آب در این منطقه همچنین با وزارت صمت نوع مصرف آب صنایع تغییر می کند و وزارت نیرو به سمت جدا آب شرب از آب و سدسازی اصولی به منظور جمع آوری آب های سرگردان رود.