راهکاری برای ثبات بازار ارز| اضافه کردن بانک‌ها چگونه کنترل شود؟به گزارش بازار به نقل از ایبنا، سیدبهاءالدین حسینی هاشمی؛ پروژه‌های ارزی در مورد اهداف ارزی بانک مرکزی گفت: سیاست‌های ارزی در دو بخش ارزهای غیربازرگانی و آرزوهای بازرگانی است که برای غیربازرگانی نیازهای شخصی و ارزهای بازرگانی هم برای کالا و خدماتی است که حجم بیشتری از ارزهای خارجی را دارد. غیربازرگانی است.

وی بیان کرد: محل عرضه و تقاضای خرید و فروش از مکان‌ها صرافی‌ها هستند که هرچه این روابط می‌شود و برمنبای قیمت‌های توافقی پیشنهاد می‌شود و پیشنهاد می‌شود که برود منطقی‌تر و بهتر خواهد بود. در این شرایط بازار خودش قیمت خرید و فروش را می‌کند و مبادلات می‌شود و هرکسی هم نیازی به آرزو دارد که به راحتی تامین شود.

حسینی هاشمی اخیراً بانک مرکزی مرکزی مبنی بر مجوز خرید ارز صادرکنندگان و افراد حقیقی و حقوقی دیگر به قیمت توافقی توسط صرافی‌ها تاثیرات مثبتی دارد و گفت: اما این مبادلات را باید واحدهای ارزی بانک‌ها انجام دهند. یعنی هم خرید و فروش ارز و هم پس‌انداز ارزی انجام شود. بانک مرکزی باید مطمئن باشد و اعتماد مردم را جلب کند چرا که در گذشته چنین تجربه‌ای را داشته‌ایم که در نهایت با دریافت‌کننده ارزی به صورت ریالی حساب و کتاب شد. در این شرایط ارزی سر و سامان بهتری می‌گیرد و از نوسانات بازار هم می‌شود.

اضافه کردن بانک‌ها چگونه شکل می‌گیرند؟
این کارشناس حوزه پولی همچنین با اشاره به منوط شدن، اضافه کردن بانک‌ها از بانک مرکزی به تودیع وثیقه اظهار کرد: یکی از بخش‌هایی که باعث افزایش پایه پولی می‌شوند، جمع‌آوری شده‌اند که علاوه بر آن، بخش مهمی از بانک مرکزی به بانک مرکزی افزایش می‌یابد که مشکل ایجاد می‌کند. بود. با اضافه کردن بی‌رویه بانک‌ها از بانک مرکزی، علاوه بر این که پایه پول را رشد می‌کند، می‌کند بدون اینکه ما به سیستم بانکی می‌سازیم و سیستم بانکی هم با قدرت ضریب فزاینده پولی که با هر ریال ممکن است ۷ یا ۷ باشد، داشته باشیم. ۸ ریال نقدینگی ایجاد کند و چون و خدمات افزایش پیدا نمی‌کند باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌شود.

وی توضیح داد: در واقع مردم تاوان این موضوع را می‌دهند و یک نوع پول پنهان به می‌آید چرا که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نوعی مخفی یا خاموشی است که اقشار با درامد ثابت بیشتر آسیب می‌بینند، زیرا فشار بیشتری را متحمل می‌شود.

حسینی هاشمی تاکید کرد: بانک ها باید مصارف را کنترل کنند. البته به دلیل این که تورم داشته باشیم و داریم همیشه میزان نقدینگی یا سرمایه در واحدهای اقتصادی افزایش می‌یابد که نباید به این نکته نیز بی‌توجه بود. یعنی یک شرکت که بدهی سال گذشته را می‌کند برای سال جاری مستاصل می‌شود چرا که واحدی که با صدها پولی اداره می‌شود، امسال باید با 200 واحد پولی مدیریت شود که همین موضوع مانع می‌شود که آن را بپردازد و بانک هم با منابع منابع مالی را مدیریت کند. خواهد شد.

راهکارهای کنترلی برای بانک مرکزی
شرکت سرمایه‌گذاری بانک سرمایه‌گذاری کرد: دیگر در این میان تحریم بودن ایران مشکل است. یعنی بانک ها به منابع بین المللی دسترسی ندارند و این در حالی است که در سراسر دنیا بانک ها می توانند منابع داخلی را از اعتبارات بین المللی مانند ریفاینانس یا فاینانس برای پروژه های بزرگ استفاده کنند. در این صورت هزینه مالی به شدت کاهش می‌یابد و به بانک‌ها هم فشار وارد نمی‌شود، بلکه می‌تواند کمک کند بانک‌ها تامین مالی داشته باشند و از آن خارج شوند.

وی افزود: از سوی دیگر بانک ها همیشه ابزارها هستند و هستند و به هر حال منتشر می شوند یا ضامن می شوند یا حتی دولت نزد بانک ضامن می شود. وقتی هم دولت کسری بودجه داشته باشد و هم اعتبار خارجی نداشته باشد، نمی‌تواند خود را نزد بانک ایفا کند و بانک‌ها مجبور به دریافت می‌شوند.

به گفته حسینی هاشمی، حتی اگر دولت کسری بودجه داشته باشد طلب پیمانکاران خود را هم نمی‌تواند بدهد و چون آن واحدها از بانک‌ها وام گرفته‌اند در نتیجه پول بانک ها هم پرداخت نمی‌شود و مطالبات معوق جبری شکل می‌گیرد که بانک ناچار به اضافه برداشت خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از سوی دیگر دولتها معمولاً انواع وام‌ها را می‌دهند که تکلیفی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کنند، تصریح می‌کند: برای این بانک‌ها موظف می‌شوند مصارف خود را کنترل کنند، بانک‌های مرکزی را کنترل می‌کنند. به تودیع وثیقه و تضمین شده باشد و چون بانک‌ها هم منابع و تضامین محدودی داشته باشند، نمی‌توانند مانند گذشته باشند.

وی گفت: موضوعی که در دنیا متداول است تنزیل مجدد نام دارد که باید در کشور ما هم اجرا شود. به این صورت که اگر بانکی به منابعی رسید اسناد کوتاه مدت یکسال را نزد بانک مرکزی با ارزیابی که نصف کس زیر اعطایی به مشتریان است، تنزی کند که ایجاد تورم هم نمی کند. یا در قالب عملیات بازار و یا اعتبار بین بانکی این فرآیند را مدیریت کنند. اینها در شیوه‌هایی است که می‌توان کمک کرد، در حالی که بانک‌ها اقتصاد را تأمین مالی می‌کنند که می‌توانند برداشته شوند یا هم نشوند.