راهبرد بانک کشاورزی کسب رتبه برتر در نظام بانکی استبه گزارش بازار به نقل از بانک کشاورزی، مهدی که روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه در مدیران هم‌اندیشی این بانک سخن می‌گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: بانک کشاورزی به لحاظ ساختاری و زیرساختی ظرفیت فوق‌العاده‌های رضایی دارد و با وجود نیروهای توانمند و کارآمد. طی چند سال آینده می تواند به بانک نخست کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر امنیت غذایی یکی از مهمترین موضوعات است و بانک کشاورزی اولین بانکی است که از آن انتظار حمایت و کمک به همه دارند، گفت: باید برنامه ریزی تا بر اساس برنامه چهارساله برای بانک، به عنوان مدنظر تدوین شود. خود دست یابیم.

رضایی با بیان اینکه مدیریتی در بانک عرضه‌یابی سیستمی است کرد: مدیران استانی هر چه بیشتر مشکلات و چالش‌ها را شناسایی کنند تا برمبنای آن را شناسایی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تشریح فعالیت های مدیریتی در بانک کشاورزی و نقش بررسی های مختلف در آن مشخص کرد: در چنین فضایی باید به صورت سیستمی تمام مشکلات شناسایی و ریشه یابی شده و پس از جمع بندی و بررسی چالش ها و مشکلات، برای. آن راهکاری اندیشیده شود.

سرپرست بانک کشاورزی با توجه به این که برای حل مشکلات سیستمی به جای شهودمحور، داده‌محور عمل باید بررسی شود: همکاران ما در شعب استانی بانک مرکزی با مدیران بانک استان خود را شناسایی می‌کنند، به طور طبیعی می‌توانند مشکلات بیرونی را تشخیص دهند. آشکار نمودن آن گام بردند.

رضایی برای مسئولیت پذیری و اهتمام بیشتر برای استفاده از بانک‌های کشاورزی کشاورزی و اضافه کردن آن‌ها: از مدیران استانی و مدیران شعب استفاده می‌کنند.

سرپرست بانک کشاورزی با نیاز به تکریم ارباب رجوع و راهنمای مدارک به معنای واقعی در تمام بانک گفت: جذب یک مشتری از دست رفتن به مراتب بیشتر از جذب یک مشتری جدید است، اما انتظار می‌رود مدیران بانک در استان را برای خود انتخاب کنند. ایجاد وفاداری و توسعه توسعه با مشتریان ویژه‌ای داشته باشند.

رضایی در تشریح نقش و جایگاه بانک شرکتی نیز یادآور شد: بانک شرکتی فقط محدود به پرداخت داری در مجموعه نیست، بلکه تامین را باید خودش مستقل کند.

سرپرست بانک کشاورزی در ادامه سخنانش یکی از مهم‌ترین طرح‌های این هم‌اندیشی را تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات و ارائه خدمات بهتر و کیفیت تر دانست و امیدواری کرد: با ارائه راهکارهایی اثرگذار و فعالیت‌های عملیاتی بانک با سهولت بیشتر انجام شود.

وی درپایان خدمات ارائه کرد:توسعه و ارائه محصولات نوآورانه بانکی باید در دستورکاربانک کشاورزی قرار گیرد و در این مسیر پیشگام باشیم.