رئیس جمهور از کارخانه ارس خودرو دیزل بازدید کردبه گزارش خبرنگار بازار، رئیس جمهور با حضور در کارخانه تولید خودروهای سبک و سنگین خودرو دیزل از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات تولید در این منطقه قرار گرفت..

سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در ادامه بیست و سومین سفر استانی دولت مردمی به استان آذربایجان شرقی، با حضور در منطقه آزاد اقتصادی ارس از کارخانه تولید خودروهای سبک و سنگین ارس خودرو دیزل بازدید کرد..

رئیس جمهور ضمن گفتگو با مدیران منطقه آزاد ارس، بی واسطه پای درد دل کار و کار این واحد تولیدی نشست.

شرکت ارس خودرو دیزل(آمیکو) دارای دو خط تولید خودروهای سبک در کلاس پیکاپ و سنگین در مدل های ۲۶۳۱ و ۱۹۲۹ و کلاس کشنده است.