دیپلماسی انرژی؛ نیاز حیاتی ایران جهت تبدیل به منطقه هاب انرژیبه گزارش بازار به از خانه ملت، علیرضا و نقل‌نصری با توجه به همکاری ایران و روسیه و حاشیه دریای خزر در حوزه نفت و گاز، گفت: به صورت موکد به گسترش دیپلماسی انرژی اعتقاد دارم، این امر در روابط با روسیه دارای اهمیت ویژه‌ای است. چراکه توسعه همکاری‌های حوزه انرژی ایران-روسیه می‌تواند به کشورمان برای برهم زدن معادلات دشمنان در حاشیه راندن ایران در حوزه مبادلات اقتصادی انرژی کمک کند.

نماینده مردم مسجد سلیمان و لالی و هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روسیه به‌عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز دنیا، شریک راهبردی ایران در بخش‌های مختلف انرژی است که یکی از این همکاری‌ها نقشه راه همکاری‌های دو جانبه را در حال حاضر تدوین می‌کند. «طرح جامع توسعه برای ۶میدان‌ نفتی و ۲میدان بزرگ گازی کشور» است، همچنین در زمینه سوآپ نفت وگاز و مکانیسم‌های اجرای این طرح، پروژه‌های ال. مربوط به نفت و گاز ‌با کشورمان همکاری‌های کارآمدی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ایران و روسیه باعث کمک به توسعه میدان‌های نفتی و گازی ایران می‌شود، افزود: طبق موکدات مقام معظم رهبری ما به توسعه دانش‌بنیان‌ها نیاز داریم پارک‌های فناوری مشتمل بر شرکت‌های دانش‌بنیان دارای فناوری پیشرفته در زمینه صنایع نفت و گاز در روسیه. پتانسیل بسیار ایده‌آل جهت توسعه دانش‌بنیان‌های دو کشور می‌شود که باعث توسعه فناوری‌های این حوزه و روابط بین‌المللی راهبردی دو کشور شود.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم مبنی بر اینکه انرژی مورد نیاز حیاتی ما برای استفاده از انرژی در منطقه است، درباره فعال شدن دیپلماسی انرژی در منطقه و همکاری با حوزه خزر در موضوع نفت و گاز، اظهار کرد: فعال شدن این موضوع. دیپلماسی با حوزه خزر بهمنظور توسعه میدان‌های نفت و گاز دریای خزر، تامین انرژی در حاشیه دریای خزر و تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری خزر به‌منظور توسعه پروژه‌های انرژی و کسب درآمدهای حاصل از ارزی است که ایران می‌تواند انتقال فرآورده‌های نفتی و گازی را انجام دهد. روسیه به کشورهای دیگر باشد و به قطب گازی منطقه تبدیل شود.