دومین گام بانک بانک کارآفرین و صندوق نوآوری برداشته شدبه گزارش بازار به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین. با تفاهم همکاری مشترک توسط دکتر احمد بهاروندی بانک عامل و دکتر علی وحدت کمیسیون صندوق نوآوری و شکایی، قرار شد تا طرفین تفاهم نامه در ایجاد همکاری مشترک جهت گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و خدمات مالی کارآفرینی و فناوری، در جهت توسعه سرمایه‌های انسانی، توسعه کارآفرینی و بهبود ظهور و بروز کسب و کارهای موفق با همکاری می‌کنند.

بر اساس این تفاهم نامه، همکاری برای ایجاد، و مدیریت نهادهای مالی که با هدف استفاده مالی یا ارائه خدمات تخصصی مالی به شرکت های دانش بنیان، نوآور، فناوری و فعالیت های ایجاد شده می توانند، شکل می گیرند و کمک به انتشار صکوک نوآوری شرکت های دانش بنیان نیز باشند. دیگر محورهای این تفاهم نامه است.

احمد بهاروندی، بانک کارآفرین در نشست امضای این تفاهم نامه تاکید کرد: حوزه نوآوری می‌بایست به عنوان حوزه پیشران در کشور عمل کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در گذشته فناوری و صنعت کشور را جبران کنند.

به گفته بانک کارآفرین، انعقاد قراردادهای متقابل اینچنینی باعث گذر از این عقب ماندگی خواهد شد و به بخش دانش بنیان کمک شایانی می دهد تا نقش خود را به عنوان جبرانگر کاستی های موجود در فناوری به خوبی ایفا کنند.

وی در ادامه بیان کرد: بانک کارآفرین با حمایت از کارآفرینی و زایی در سالهای گذشته حمایت های زیادی از شرکت های دانش بنیان و امضای تفاهم نامه حاضر نیز کمک به این شرکت ها و کاهش عقب ماندگی های مختلف از سوی شرکت های دانش بنیان و کاهش ماندگی های مختلف است. کشور مالی است.

وی پیام سال مقام معظم رهبری را نشانگر بیش از پیش از حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان خواند و تاکید کرد: ما در بانک کارآفرین، حمایت از این را در سال گذشته آغاز کردیم، چراکه می‌دانیم مسیر آینده و پیش از کشور در دستان دانش بنیان هاست.

بهاروندی با اشاره به این که در شرایط آغاز برنامه هفتم توسعه باید فرهنگ اقتصادی برای رشد برنامه‌ریزی و هدایت شود، افزود: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان واقعی مایه افتخار و خرسندی است و همکاری‌های مشترک فی مابین بانک و سرمایه خواهد شد. تا شرکتهای واقعی حمایت شده و ایده های خلاق اجرایی می شوند.

وی با اشاره به راهبرد اصلی بانک کارآفرینی در سال جاری مبنی بر حمایت از حوزه سلامت، غذا و شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد: باید از فعالیت‌های ما نه حمایت از شعاری که از ایده‌ها حمایت می‌کند و شرکت‌هایی که می‌توانند کشور را در دنیا سرآمد کنند. کنند و در کنار صندوق نوآوری و شکوفایی به این مسیر ادامه دهند.

علی اتحاد، شورای صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در امضای امضای تفاهم نامه با بانک کارآفرین گفت: با امضای این تفاهم نامه اولین گام اجرای قانون جهانش تولید دانش بنیان در اجرای ماده ۱۸ قانون مزبور برای سرمایه گذاری مشترک بانک ها با صندوق نوآوری در اجرای طرح ها بنیان برداشته شد.

وی ادامه داد: البته بر آن هستیم تا تفاهم نامه های مشابه دیگری نیز با سایر بانک ها در توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور امضا کرده و گام های مشترک برداریم.

واحد تاکید کرد: جان کلام این است که برای رفع بسیاری از مسائل کشور باید به سراغ توسعه اقتصاد دانش‌بنیان برویم و در این باره بانک‌ها نقش مهمی در هدایت جریان نقدینگی به سمت تامین مالی نوآوری ایفا کنند.

وی ادامه داد: صندوق نوآوری نقش گرانه خود را برای میان بانک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را ایفا خواهد کرد. بدون داشتن شرایط قانونی برای رشد شرکت های دانش بنیان و توسعه فعالیت ها و تولیدات آنها در کشور وجود دارد.

در این مراسم علی ناظمی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و وفایی نیز با برشمدرن محورهای این تفاهم نامه گفت: سعی کنید شرایط را بسازید که ویژگی‌های تفاهم نامه را بعد از امضای آن انجام دهید. در تفاهم‌نامه حتی نحوه مدیریت و چهارچوب و اعداد را پیش‌بینی می‌کند و به توافق می‌رسد که دست پیدا کنیم و می‌توانیم آن را از همین امروز اجرا کنیم.