دولت شبانه روز پیگیر مسایل اقتصادی مردم استبه گزارش بازار، علی بهادری جهرمی بیان دولت درباره برنامه دولت برای رفع مسائل اقتصادی گفت: این دولت خود را دولت مردم می داند و مردمی بودن شعار اصلی دولت است و معتقد است باید به مردم داده شود آن چیزی را که با حقوق مردم مرتبط است. است و مردم باید صادقانه درجریان باشند. مردم صاحبان حکومت هستند و خود آنها باید در تصمیم گیری تصمیم گیری مردم مشارکت داشته باشند و به عنوان نمایندگان متخصص در حوزه های مختلف اظهار نظر کنند. از ابتدای تشکیل اقتصادی دولت سیزدهم درباره مسائل طرح ها و نظرات برای حل مسائل مردم بیان شده است.

وی ادامه داد: همه اقتصاد ما بیمار است و سال های سال مردم این بیماری را لمس می کنند و این تبعیض ها را در حوزه اقتصادی می چشند و رانت ها و بیکاری ها را سال ها می بیند و همزمان با این هجمه اقتصادی دشمن و جنگ است. اقتصادی علیه مردم که به واسطه تحریم های ظالمانه رخ داده است آن را مردم می بینند.

طرح دولت افزود: یکی از اولویت های اساسی دولت مسایل اقتصادی است و به همین دلیل در تحول دولت هم ۱۲ موضوع درباره اقتصادی بیان شده است. در صحن دولت و جلسات فرعی آن شاید پربسامدترین بحث در دولت اقتصادی است که به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی می شود، نسخه ایی برای درمان اقتصاد ارائه می شود.

جهرمی می گوید: ثابت ترین معضل اقتصادی کشور تورم و درمان تورم یک بیماری مزمن در کشور است و حدود چهار سال است که کشور تورم 40 درصد را تجربه کرده است و وضعیت اقتصاد ما بحرانی است و چندین سال متوالی مردم با تورم های بالا روبروست. هستند.

وی ادامه داد: وقتی دولت در شهریور ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد به 60 درصد رسید که در تاریخ ایران بی سابقه بوده است و فقط در ایام جنگ جهانی در کشورمان تجربه کرده ایم و در واقع شروع کار دولت با چنین فضایی همراه بوده است. شد. دولت ویژه خود را در کنترل تورم اقتصادی کشور معطوف کرده است. یکی از منشاهای اساسی تورم به نظر نظر اقتصادی خلق پول است.

دولت با گذشت ۹ ماه از مدیریت خود در این مدت مکلف بوده که نظام پرداخت یارانه ها را اصلاح کند. در سال گذشته، زمانی که دولت مردمی شروع به کار کرده بود، بودجه ای را که در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود، تمام شد و منبعی برای اختصاص آرزوی وجود خارجی نداشت. اما دولت با روش های مختلف منابعی را تامین می کند و سال ۱۴۰۰ را اسپری کند و در قانون بودجه هم مکلف است همه منابع ارزی را به صورت نیمایی محاسبه کند. یعنی منابعی برای آرزوی یارانه نخواهد داشت.

بهادری جهرمی در ادامه این توضیح داد: برای تامین کالاهای اساسی با ارز یارانه ای ما حدود ۲۰ میلیارد میلیارد منابع نیاز داریم. در سال جاری حدود 9 میلیارد دلار پیش بینی شده است و این یعنی شما می توانید این منابع را در بودجه تامین کنید و باید با روش دیگری تامین کنید. حال چرا اینگونه پیش بینی شده است به این دلیل که سقف منابع واقعی موجود همین بود.

او مثالی در این باره می زند و می گوید: ما در سال های گذشته نظام پرداخت ارزی می کنم که به برخی از کالاها این آرزو را می کنم که به این ترتیب در سال های سال باز می گردیم و ارزیابی می کنیم، می بینیم. آن کالاهایی که آرزوی دریافت می کنند و می توانند داشته باشند که مردم مصرف کنند آن اتفاق افتاده است.

دولت در تکمیل این بخش از اظهارات خود افزود: نظام پرداخت ارزی برای آنقدر معیوب بوده است زیرا زیر مرفه جامعه منابع را برای تامین نیازها دراختیار قرار می دهد و پایین تر از آن تامین می کند و فشار تورمی اجاره نمی دهد. دلیل دوم هم قاچاق بوده است. بجای اینکه این منابع سر سفر مردم بیاید به دلیل منافذی که وجود دارد درکشورهای دیگر مصرف می شود و این مدل معیوب باید اصلاح شود تا زمانی که اصلاح شود و مسائلی ممکن است باعث بیماری شود باید درمان شود.

بهادری جهرمی می گوید: یکی از رسالت های واقعی عدالت و عادلانه پرداخت کردن یارانه و برخورد با قاچاق در کشور است و ریشه فساد را خشکاند.

دولت در مورد امنیت غذایی مردم گفت: دولت در این زمینه با هیچ کس چه در داخل و چه در خارج شوخی ندارد. به عنوان نمونه در حوزه واکسیناسیون دولت سیزدهم با جدیت اقدام به ورود آن کرد و امروز ما به ۷ کشته رسیده ایم که در غربی میزان مرگ و میر به ۱۵۰۰ نفر رسیده است. پس دولت زمانی که خود را بر روی موضوعی بگذارد، در نهایت این اتفاق نیز در کالاهای اساسی رخ داده است.

بهادر جهرمی مشخص می کند که دولت بیش از اندازه کالاهای اساسی را تامین کرده است و امروز ما کالاهای اساسی در کشور نداریم. مشخص جهان با ارزهای اساسی روبروهستند که یکی از دلایل این موضوع جنگ روسیه و کشور است اما این موضوع هیچ خللی در تامین کالاهای اساسی برای دولت ایجاد نشده است و ادامه دار هم هست.

او یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم رفع فقر مطلق عنوان می‌کند و می‌گوید: یکی از برنامه‌های دولت برای از بین بردن فقراصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی است و هر چقدر هدف یارانه باشد، کاهش می‌یابد.

پیشنهاد دولت گفت: امروز کالاهای اساسی ما در حد قابل قبولی موجود است و پیش بینی خریدهای آتی و هم چنین تامین منابع آن از این جهت که باید از آنها تامین شود صورت می گیرد و سازنده آن در این حوزه بین بانک مرکزی و زوارت جهاد و راه است. شهرسازی و سایر وزارتخانه های مرتبط است و دولت شبانه روز پیگیر مسائل اقتصادی مردم است حتی در روزهای تعطیل و به عبارتی تعطیلی ندارد و دولت نگران در این باره نیست.

بهادری جهرمی درباره واردات واکسن گفت: این دولت معتقد است که دولت باید شهامت از مسیر اشتباه را داشته باشد. هر روزی که ما به سمت تامین منافع مردم برگردیم سود کردیم.

اصلاح نظام نظام حقوق و دستمزد در دستور کار دولت
وی درباره حقوق نظام پرداخت در دولت مردمی گفت: یکی از آفت های نظام معیوب اقتصادی کشور عادلانه پرداختن به حقوق و دستمزد است ما در سال های گذشته با حقوق نجومی روبرو می شویم و هر کسی که قدرت نفوذ شانه زنی می کند ورقم می کند. قابل توجه به فیش های حقوقی اضافه می کند اما دولت تصمیم دارد اصلاحاتی را در ساختار نظام حقوق و دستمزد انجام دهد و سازمان امور استفاده از متولی شده و طرح های متعدد را در این حوزه به طور متوازن داشته باشد. امیدواریم این یک گام در اصلاح نظام دستمزد و پرداخت ها برداشتم. اصلاح بنیادین این نظام در گرو همکاری مجلس است.

دولت در بخش دیگری از این گفت و گو درباره ۲۰ سفر استانی رئیس جمهوری در هشت ماه اخیر گفت: این دولت کلنگی نمی‌گوید طرح‌های نیمه تمام که از گذشته وجود داشته و روبه تکمیل است. البته ابتدا تمام طرحهای استان ها توسط مقامات استانی احصا و در جلسات دولت بررسی و طرحهای اولویت دار مشخص می شود. پیش از سفر، طرح ها در سه مرحله کارشناسی صورت می گیرد. بعد از سفر معاون رئیس جمهور جمهوری پیگیر مصوبات استانی می شود.

بهادری جهرمی درباره شایعه تغییر در هیئت دولت گفت: شایعه همیشه هست و دولت تلاش می کند مسیر خود را در اجرای نیازهای اساسی مردم دنبال کند و به شایعه ها توجهی نداشته باشد.

دولت موافق ورود خودروهای لوکس به کشور نیست
دولت به واردات خودرو کشور گریزی زد و گفت: اصلاح وضعیت موجود خودروسازی کشور یکی از اولویت های دولت است ورئیس جمهوری هشت دستور را برای اصلاح خودور انجام و تنظیم هم پیگیر این موضوع است. یکی از راهکارهای افزایش تولید است اما ما چند سال به دلیل سوء مدیریت با کاهش چندساله روبرو هستیم و افزایش تولید در این مقطع پاسخگوی نیازها. بهادری جهرمی ادامه داد: وزیر صمت هم پیشنهاد دریافت مجوز واردات خودرو را در دولت مطرح کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما با واردات خودروهای لوکس موافق نیست و آن را به روز مردم ندانست. اما با کلیات طرح شد که در کمیسیون دولت در دست بررسی است. بهادری جهرمی درباره دولت در حوزه دانش بنیان توضیح داد: دولت کارگروهی به معاون اول رئیسجمهو تشکیل داد که همه وزارت خانه در اجرای شعار سال تدوین شده و اکنون تمام برنامه در حال بررسی در کمیسیون های تخصصی دولت است.

بهادری جهرمی این گفت و گو را با تاکید بر اینکه به هیچ وجه قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر نمی کند و رئیس جمهورجمهوراجازه گران نان را نمی دهد پایان داد.