دولت برای دریافت عادلانه مالیات ممشات به خرج ندهدبه گزارش بازار به نقل از ایبنا، علی رضایی؛ عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی درباره تأثیرات قانون پایان‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: هر قانونی که فشار کمتری به مردم وارد می‌کند و حال این روزهای آنها را مورد توجه قرار می‌دهد، از سوی مجلس پشتیبانی می‌شود. دولت هم نباید به شکلی قدم بردارد که مردم برای درآمدزایی به هر کاری متوسل می‌شوند.

وی درباره کاهش مالیات در نتیجه اجرای این قانون بیان می کند: مالیات مالیاتی ظلم درحق حقوق بگیری است که هنوز دستمزد ماهیانه خود را دریافت نمی کند. است. دولت باید برای این گروه فکر کند و از مواضع خود کوتاه نیاید. درمورد خانه‌های خالی قرار داده می‌شود، عدم شناسایی خانه‌ها بهانه است، وقتی گفته می‌شود که از بین یک و نیم میلیون خانه خالی شناسایی شده‌اند، اعلام شد که ۲۰۰ یا ۱۰۰ خانه مورد شناسایی قرار گرفته است. مالیات دهندگان واقعی باید موردشناسایی قرار گیرند و تعیین شوند باید از روی قرض مردم باشند.

این عضو کمیسیون اقتصادی درباره کمک به کسری بودجه دولت از طریق دریافت مالیات اظهار داشت: یکی از فواید دریافت مالیات به شکل صحیح کمک به بودجه عمومی دولت است. یک بار برای همیشه باید قاطع رفتار شود تا فعالان اقتصادی متوجه شوند، راهی برای فرار وجود ندارد و باید حتما مالیات را پرداخت کنند. اینها هستند که به جاها وصل هستند و از لابی قویند و یک دلیل مالیات پرداخت نمی‌کنند و با وجود آن درآمد هنگفته و کلانی هم دارند، اما از پرداخت مالیات به انحای مختلف می‌روند. باید تکلیف این روشن شود و در این مسیر از روش‌هایی مانند بستن حساب‌های بانکی و … استفاده کنند. حتی می‌توانند با اشکال مختلف مانع از فعالیت تجاری آن‌ها شوند، ولی تا به امروز این کارها انجام نگرفته و سازمان امورمالیاتی دراین زمینه کوتاهی کرده است.

رضایی در عملکرد عدالت اجتماعی در نتیجه دریافت نسبت به درآمد بیان کرد: شکی در ایجاد عدالت اجتماعی در نتیجه دریافت میزان نسبت به درآمد افراد وجود ندارد. پرداخت مالیات به روش مناسب و عادلانه از سوی مردم باعث می شود که کشور آباد شود و از آن فرار کند توسط افراد با درآمدهای بالا دور از انصاف و عدالت است.

وی در پایان تاکید کرد: معتقدم که دولت در زمینه دریافت مالیات نباید مماشات به خرج دهد و با کسانی که به هر شکلی دنبال فرار از آن هستند با کمک دستگاه قضایی تا این ماجرا در نهایت به نتیجه برسد.