دولت باید تورم و نقدینگی را کنترل کندامیر عابدی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: استفاده از فناوری، افزایش نقدینگی، تحریم‌ها و مناسب‌سازی عواملی است که می‌توانند توانایی تولید را افزایش دهند.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان افزود: دولت باید تورم و نقدینگی را کنترل کند تا مسئول تولید کننده با اطمینان خاطر فعالیت کند.

وی با اقتصادی، بر اساس نیازهای رشد تولید می کند، اضافه کرد: بااینحال میزان تولید کشور ۵۰ درصد توان تولید می کند.

وی بیان کرد: زمانی که تراز افزایش کیفیت محصول را بهتر می کند که در نتیجه آن، ممکن است محصول عملکرد مناسبی داشته باشد.

عبدی با بیان اینکه در بخش تولید باید حوزه صنعت و کشاورزی را از هم جدا کرد، افزود: بهتر است در تولید محصولات کشاورزی وابستگی کمتری به خارج از کشور داریم.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان ادامه داد: بهره وری و مدیریت فرآیند زنجیره های تامین در تولید محصولات کشاورزی بسیار حائز است و ظرفیت گیاه را به نسبت می کند.

وی با بیان این نکته که دولت باید در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعال باشد، اشاره کرد: دولت باید در حوزه لجستیک،رسانی را برای جلوگیری از کشف و پیش‌برد روی صادرکننده کالا بردارد.

عابد خارجی اظهار کرد: ثبات در بازار و قیمت ارز می تواند تا صادر کننده ایرانی در بازار تجارت پایدار داشته باشد و جایگاه خود را در بازار بین الملی تثبیت کند.

به گفته وی، باید از ظرفیت های کشاورزی وی استفاده شود تا شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم.