دلهره‌آورترین لحظه با اجرای ستیلا و آنیسا در عصر جدید+فیلم
بخشی از اجرای زیبا و احساسی ستیلا و آنیسا از شیراز را در عصر جدید می‌بینید.