دعای صادقانه روز یکشنبه در ماه القاعدهبه گزارش شبکه خبری تهران نیوز برای انجام این نماز باید در یکی از یکشنبه های ماه قاعده گلین درست کرد و برای نماز وضو گرفت (یا وضو گل) و سپس دو نماز دو رقعتی مثلاً. سحر، برای نماز یکشنبه ذی القعده، یک بار در هر موشک. سوره حمد و سه بار سوره توحید و یک بار سوره ناس و یک بار سوره پولک و پس از پایان چهار موشک گفته شده است. هفتاد مرتبه استغفار کرد (گفتن ذکر به عنوان مغفرت خدا و توبه به درگاه خدا) و سپس یک بار ذکر لا حول و لا قوه الا الله ذکر کرد و در پایان نماز بگو:

معاله فون تفیله
برای این دعا ثواب زیادی ذکر شده است، از جمله پیامبر اکرم (ص) فرمود: هر که نماز را بجا آورد، توبه اش پذیرفته شود و گناهانش آمرزیده شود، دشمنانش در روز قیامت از او راضی شوند. از آن راضی باشد به ایمان بمیرد، دین و ایمانش از او گرفته نمی شود. قبر او باز و نورانی شده و پدر و مادرش از آن خرسندند. بخشش شامل حال پدر و مادر و نواده او می شود; توسعه غذا؛ ملکه بیوه ها در هنگام مرگ بر او صبور باشد. زندگی را به راحتی و …

وقت دعاست
وقت اول این نماز یکشنبه ماه القاعده است و می توان آن را در هر زمانی از روز خواند. و در پایان داستان اگر نماز در روز یکشنبه ماه های دیگر خوانده شود، همین ثواب را خواهد داشت.

منبع: قدس آنلاین

انتهای پیام/