در حقوق ملت ایران نمی گذریمبه گزارش بازار، بنابر این گزارش، جمعی از رهبران روحانی، سیاسی و سیاسی گروه های فلسطینی و لبنانی شرکت کننده در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) با وزیر امور خارجه دیدار کردند.

امیرعبداللهیان با اشاره به اینکه در اندیشه و نگاه امام خمینی (ره) مسئله فلسطین و مکان جایگاهی ویژه و راهبردی دارد، داشت حضرت امام خمینی (ره) را اول جهان اسلام می دانست.

وزیر امور خارجه نیز بیان کرد: امامنه ای در امتداد نگاه امام خمینی (ره) و معتقد به آزادی سرزمین فلسطین از اشغال خام فلسطین است.

امیرعبداللهیان با اشاره به حمایت از همه جانبه ایران از مقاومت فلسطین، خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به همه فشارها از موضع اصولی خود نخواهند رسید.

وزیر امور بیان کرد: نه در بحث حقوق ملت ایران می گذریم و نه در مسائل فلسطین حقوق ملت مسلمان فلسطین را نادیده می گیریم. همچنان از مقاومت و مبارزات رهایی بخش مردم فلسطین را در نظر گرفت.

امیرعبداللهیان اقدام برخی از اسلامی در برقراری و عادی سازی روابط با رژیم غذایی را خیانت آرمان توصیف و اعلام کرد این کشور از اقدام خود پشیمان خواهد شد.

وزیر امور خارجه راه حل اساسی مسئله فلسطین را بازگشت به آوارگان و برگزاری همه پرسی در میان ساکنان اصیل این سرزمین عنوان کرد.

در این دیدار رهبران و نمایندگان جریان های سیاسی و گروه های مقاومت فلسطینی و لبنانی ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات سیاسی فلسطین و لبنان به بیان دیدگاه های خود در خصوص نقش امام خمینی (ره) و تأثیر انقلاب اسلامی بر شکل گیری و پیروزی مقاومت فلسطینی. و لبنانی پرداختند و از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از مقاومت فلسطین و لبنان قدردانی کردند.