دانش‌بنیان ها به سمت افزایش تولید محصولات کم آب‌بر با بهره‌وری بالا بروندبه گزارش بازار؛ علیرضا قاسمی فرزاد در جلسه هیئت اندیشه‌ورز کارآفرینی و کارآفرینان استان برتر همدان بابیان گفت: اگر کشور اقتصادی و تولیدی را به خودکفایی تبدیل کند، گفت: هیئت اندیشه‌ورز، با دعوت از کارآفرینان و همفکری، هم‌اندیشی و به اشتراک. قرار دادن تجارب آنها به حوزه‌های مختلف، بهره‌وری را افزایش و میزان کمی و کیفی تولید را ارائه می‌دهد.

استاندارد همدان افزود: کانون کارآفرینی، یک اتاق فکر است که به کمک ساختار، سیستم حاکمیت و دولت آمده و تجارت خود را برای بهبود فضای کسب و کار و راندمان تولید عرصه می‌کند و به اشتراک می‌گذارد.

وی اضافه کرد: این کانون، متشکل از افرادی است که در حوزه کارآفرینی و تبحر دارند و با تلفیق علم و دانشگاه و محیط کار، روشهای عملیاتی و اجرای پیشنهاد می‌دهند.

قاسمی‌فرزاد با بیان اینکه کانون کارآفرینی، محیطی برای ارائه تجربه‌هاست تا در سطح محیط و استان اجرا و با شرایط خاص محیط و فضای مقتضی استان سازگار باشد، بیان کرد: مهم‌ترین مؤلفه‌ها در تولید استان، محدود منابع آبی است، دانش محصولات‌بنیان و تولید محصولات اساسی به سمت افزایش تولید محصولات کم آب‌بر با بهره‌وری بالا سوق داده می‌شود.

وی گفت: توسعه شرکت‌های دانش بنیان کالاهایی با فناوری بالا از اهداف و راهبردهای شعار امسال است که از خام‌فروشی منابع کمک می‌کند و باعث ایجاد ارزش در استان می‌شود.