خودکفایی ایران در تولید بذر گندم آبیبه گزارش بازار، گودرز نجفیان گفت: در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر درباره پژوهش‌های ملی کشور برنامه‌ریزی می‌شود، که بخشی از آن در ستاد و بخشی در استان‌ها و در 25 ایستگاه تحقیقاتی در اقلیم‌های مختلف انجام می‌شود.

او افزود: مجموعه‌های موجود در مؤسسه را برای پاسخگویی به چالش‌ها و پشتیبانی از برنامه‌های خوداتکایی کشور در زمینه تولید محصولات اساسی گندم و جو را به اطلاع وزارت جهاد کشاورزی رساند.

رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با بیان اینکه در تولید گندم آبی کشور صددرصد بذر مورد نیاز در داخل کشور می‌شود و در این خصوص خودکفا هستیم. هم‌اکنون نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود، رقم خوبی را معرفی کرد.

او گفت: در این مؤسسه سالانه ۱۵ واریته و بذر جدید معرفی می‌شود که حدود ۶ تا ۱۰ واریته مربوط به گندم است.

نجفیان با بیان اینکه از آغاز انقلاب بیش از 100 رقم اصلاح شده در گندم و جو از سوی این مؤسسه معرفی شده است، گفت: در حال حاضر نیز حدود 50 تا 60 رقم فعال گندم در منطقه است که به تولید کمک می‌کند. این ارقام به کم‌آبی و مقاوم در برابر بیماری‌ها، باعث صرفه‌جویی در مصرف سم می‌شود و بهره‌وری آب را افزایش می‌دهد.

او افزود: ما ارقامی داریم که در آب کم، 5 تا 6 تن در کارکرد دارند که اینها از ظرفیت‌هایی هستند که از سال 80 بر روی آن در مؤسسه تحقیقاتی انجام شده است گندمهایی مانند سیروان، مورگان و پیشگام که در مناطق اقلیمی مختلف می‌توانند انجام دهند. کمک کنند تا عملکرد تولید را افزایش دهند.

نجفیان افزود: این بذرها زیره‌اند با کاهش میزان کشت و منابع محدود، تولید کشور را حفظ کنند.

رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در خصوص محصول جو هم گفت: از 600 هزار تا حدود یک میلیون متر جوی و 600 هزار زمین جو آبی، حدود 3.5 میلیون تن جو تولید می شود که این میزان به 3.7 می رسد. میلیون تن هم رسیده است.

او افزود: یکی از محصولات مهمی است که برای کنسانتره مورد استفاده قرار می‌گیرند.