خواه یا نه پودر چای بی تجربه ماچا در واقع می تواند کاندیدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وهم فیبرومیالژیا را {درمان} تنبل؟

امروزه فیبرومیالژیا خوب عبارت شناخته شده است. {تبلیغات} تلویزیونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلات به امواج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحات صاف ما سرازیر می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان عادی را بهبود می دهد. برخی وعده {درمان} را می دهند، {در حالی که} برخی نه به سادگی به به کاهش {علائم} انتخاب شده پشتیبانی می کنند. خب، چهارده 12 ماه پیش، بدیهی استً اینطور نبود. آنلاین در داخل مرحله ابتدایی شخصی بود ({تا آنجا که} استفاده بیشتر از عادی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگبار داده ها مرتبطی کدام ممکن است خوب شخص خارق العاده اکنون در داخل دستان شخصی دارد، در داخل آن خواهد شد زمان وجود {نداشت}. میدونم…چون چهارده 12 ماه پیش مبارزه کردن میکشیدم…را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال پاسخ این است میگشتم.

پریشانی من می روم در داخل آن خواهد شد زمان شبیه یک تعداد زیادی از اشخاص حقیقی نه بود – خستگی از حداکثر، {درد} ماهیچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاصل، گلودرد خفیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب پایداری عمومی در داخل واقعاً احساس سخیف. به یاد در واقع دارم کدام ممکن است به خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستانم گفتم: “کاش می توانستی به ساده دیر یا زود در داخل بدن ما من می روم مسکن کنی…..باورت نمی شد کدام ممکن است من می روم این کل شما مدت زمان اینطور مسکن کرده ام!” در داخل آن خواهد شد زمان، من می روم خوب کودک 2 ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب کودک 5 ساله داشتم کدام ممکن است به دلیل من می روم حساب کردن داشتند نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت ای را کدام ممکن است به دلیل {مادران} نه محل اقامت نشین می دیدند بیرون از در بیاورم. من می روم پزشکان پزشکی عادی، متخصصان، متخصصان طب سوزنی، ماساژدرمانگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع بیشماری به دلیل اشخاص حقیقی نه را دیدم کدام ممکن است به من می روم حتی خوب بارقه امید برای بازپس گیری مسکن ام دادند. {هر} ادبیاتی آن خواهد شد زمان وجود داشت یک چیز جز افسرده‌کننده نبود… خوش‌بینانه‌ترین تیتر این بود: «نکاتی در مورد چگونگی یاد بدست آوردم همراه خود فیبرومیالژیا جدا بیایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردم در داخل بیست 12 ماه قبلی مسکن روال داشته باشم». انباشت داده ها موجود در داخل آن خواهد شد زمان فقط مرا در داخل سناریو ناامیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخرب مکان ها. با این وجود، همراه خود معجزه ای، احتمالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی من می روم اصلاح کرد.

با استفاده از تعدادی از کانال های راهی که در آن در اطراف رفقا، من می روم تقریباً در مورد خوب حرکت عالی در داخل خوب ایالت همسایه شناخته شده شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار تحقق گذاشتم. دکتر انتخاب شده من می روم (مطمئنا، خوب ارائه دهنده خدمات بهداشتی {واقعی}) به خوبی در داخل طب ژاپنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی مسلط بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصالتاً اهل روسیه بود… را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیه قرار ما خوب گفتگوی خوب ساعته بود. آزمایش‌هایی آنجا مشارکت در شد، مشابه تن آزمایشی کدام ممکن است از قبلً مشارکت در اطلاعات بودم، وجود {نداشت}… آزمایش بزاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنالیز مو، جدا از خون، ادرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدفوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرستاده شده به حداقل یک آزمایشگاه شدید {تخصصی} در داخل {جایی} در داخل مرکز ملت. {در حالی که} انتظار پاسخ این است آزمایش بودم، بدنم همچنان ناخوشایند بود، با این وجود روحم برای اولیه موارد تنظیم به بهتر شدن کرد.

{نتایج} آزمایش بازگشت… را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوله اطراف «فیبرومیالژیا» ممکن است به طور اضافی حقیقت این است غلط بوده باشد یا نباشد. شرایطی کدام ممکن است من می روم داشتم خستگی آدرنال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاندیدا سیستماتیک بود، توسعه مقدار بیش از حد از مخمر در داخل بدن ما کدام ممکن است می‌تواند تمام سیستم‌های مهم بدن ما را ویران تنبل. همه چیز دوباره، در داخل آن خواهد شد زمان، هیچ شخصی به هیچ وجه تقریباً در مورد این یک چیز نشنیده بود، چه رسد به تجزیه و تحلیل آن خواهد شد. امروزه آنلاین توسط خودم دارای هزاران و هزاران صفحه وب است کدام ممکن است به آن خواهد شد {اختصاص داده شده است}. برای جنگیدن آن خواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} آن خواهد شد، {در این} دنبال کردن عالی همراه خود متخصص مصرف شده تحقق کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل خوب برنامه کاهش وزن شدید زحمت کش با بیرون شکر، نان، نشاسته و بسیاری از چیزهای نه قرار بدست آوردم. اساسا، تنها واقعی یک چیز کدام ممکن است می‌توانستم بخورم پروتئین، {سبزیجات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گهگاهی پاپ کورن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسر برنجی بود. برای پشتیبانی سیستم حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال سازی انجام آدرنال به من می روم مقدار بیش از حد تقویت می کند اطلاعات شد. سرانجام، دکتر من می روم (یک بار دیگر، چند مورد آخر 12 ماه جلوتر به دلیل منحنی) به من می روم اظهار داشت کدام ممکن است ناشی از آنتی اکسیدان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {قابلیت} های درمانی متنوع، پودر چای بی تجربه ماچا خالص را تولید کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 موارد در داخل روز چای بخورم.

در امروز، چهارده 12 ماه بعد، من می روم 3 بار در داخل هفته تنیس تهاجمی ورزشی می‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل زمان خریداری شده گواهینامه ها معلم شخصی شده، شش موارد در داخل هفته در داخل تجهیزات گلف هستم. درجه قدرت من می روم نخست است، درجه استرس من می روم زیرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز من می روم به تا حد زیادی مسائل همه وقت خوش بینانه است. من می روم باقی مانده است وقتی اصطلاح “فیبرومیالژیا” را می شنوم، گریم می گیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس می کنم کدام ممکن است خواه یا نه واقعاً این یکسان یک چیز است کدام ممکن است این اشخاص حقیقی {آسیب} دیده دارند؟ من می روم نه برنامه کاهش وزن سکسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی لازم ندارم (باقی مانده است هم معمولاً به {درمان} شیرینی خاص خواستن در واقع دارم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به ساده 2 تقویت می کند در داخل روز بلعیدن می کنم. تنها واقعی کاری کدام ممکن است من می روم به هیچ وجه آن خواهد شد را متوقف نکرده ام بلعیدن 2 موارد در داخل روز چای بی تجربه ماچا است – ویژه به ویژه کدام ممکن است فواید آن خواهد شد برای بهزیستی شدید فراتر به دلیل آن خواهد شد یک چیز است کدام ممکن است 12 ماه ها پیش در نظر گرفته شده می کردم.