خفاش‌های عصر تهران دستگیر شدندبه گزارش وب خبری تهران نیوز، {در این} ساختار متهمانی دستگیر شدند کدام هرکدام کدام همراه خود نقشه‌ای عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {انگیزه}‌های کاملاً متفاوت، کف دست به ارتکاب جرم کیفری زده بوده اند با این وجود در نظر گرفته شده نمی‌کردند دستبند پلیس به این زودی بر دستانشان بخورد.

به گزارش رکنا، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت صبح دیروز در داخل {حاشیه} این {مراسم} اظهار داشت: {در این} ساختار ۱۶ فروشنده ارزی کدام ممکن است اقدام به تصمیم گیری هزینه‌های کاذب موجود در بازار پول خارجی می ‌کردند به دلیل سوی مأموران پلیس ایمنی مقرون به صرفه دستگیر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار بیش از حد دلار آمریکا، یورو ، لیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینار به دلیل قرار است به آنها بروند پیدا می کند شد.

خانه شکنی ناکام به دلیل طلافروشی

اخیر عروسی کرده با این وجود به دلیل ۶سال در گذشته همراه خود دختری شناخته شده شده کدام ممکن است همین دوستی سرنخ دستگیری‌اش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه او می رود برای خانه شکنی به دلیل طلافروشی را موقعیت برآب کرد.

به دلیل کدام طلافروشی می‌خواستی خانه شکنی کنی؟

قرار بود صبح چهارشنبه قبلی همراه خود 2 خودرو کدام ممکن است یکی در میان قرار است به آنها بروند {اسلحه} کلاشینکف را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشنگ‌ها را حمل می‌کرد، به دلیل شهرستان‌مان در داخل غرب ملت به شادآباد تهران بیاییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته به دلیل تعطیل شدن مغازه به دلیل آن قرار است خانه شکنی کنیم.

طلافروشی را چطور ایجاد احتمالاً انجام دادی؟

از قبلً {مدتی} برای {کار} به شادآباد آمده بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این است علت آشنایی فشرده همراه خود آن قرار است قلمرو داشتم.

چطور دستگیر شدی؟

عصر کدام ممکن است به تهران رسیدیم، روزی کدام ممکن است به سراغ طلافروشی رفتیم، متوجه شدیم کدام ممکن است تمام طلافروشی‌های آن قرار است محدوده {زودتر} تعطیل کرده‌اند. آن قرار است موقع تصور کردیم تعطیلی زودهنگام به ماه رمضان بوده، با این وجود وقتی دستگیر شدیم فهمیدیم کدام ممکن است پلیس ما را به دلیل {مدتی} در گذشته رصد می‌کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اینکه نتوانیم خانه شکنی را مشارکت در دهیم، به طلافروشی‌های آن قرار است قلمرو اصل تعطیلی زودهنگام مغازه‌ها را دانش بود. بعد به دلیل اینکه همراه خود درگاه‌های بسته نرم افزاری طلافروشی مواجه شدیم، برای مقابله با ویلایی تخصصی ایجاد می کند فراگیر تهران استخدام کرده بودیم رفتیم به همان اندازه خانه شکنی را پنجشنبه عصر مشارکت در دهیم، با این وجود شب مشتاق در مورد مأموران اداره یکم پلیس اعلان، بازداشت شدیم.

نقشه‌تان چطور لو گذشت بود؟

من می روم به دلیل ۶سال در گذشته همراه خود دختری به‌ شناسایی فتانه دوست خوب بودم با این وجود خانوار او می رود همراه خود عروسی ما موافقت نمی‌کردند. به دلیل طرفی خانوار‌ام اصرار می‌کردند کدام ممکن است نیاز به همراه خود زن یکی در میان اعضای خانواده عروسی کنم. اصرارهای قرار است به آنها بروند به دلیل خوب طرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت خانوار فتانه جایگزین باعث شد تن به این عروسی بدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸فروردین امسال عروسی کردم؛ با این وجود برای عروسی ممکن است بخواهید پول نقد داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل فتانه ۲۰میلیون تومان قرض بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی پیدا شد برای عروسی همراه خود زن یکی دیگر این پول نقد را گرفته‌ام اظهار داشت نیاز به پولش را پس بدهم، من می روم هم کدام ممکن است چاره‌ای جز خانه شکنی نداشتم به در نظر گرفته شده خانه شکنی به دلیل طلافروشی افتادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دوستانم گفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم نقشه را کشیدیم. چند قبلی روز قبل از امروز به دلیل اجرای نقشه خانه شکنی، تلفنی همراه خود فتانه صحبت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او می رود گفتم می‌خواهم به حداقل یک طلافروشی دستبرد بزنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولش را پس بدهم با این وجود به دلیل احتمالات بدم خوب نفر شنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا به پلیس لو داد.

۲ {قتل} در داخل {پرونده} خفاش‌های عصر

۶مرد تبهکار کدام ممکن است به‌عنوان ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهان ناخوشایند، خودروهای عبوری را دربست می‌گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ارائه آبمیوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرموز مسموم اقدام به خانه شکنی می‌کردند، درحالی‌کدام ممکن است ۲نفر را به {قتل} رسانده‌اند به دلیل سوی کارآگاهان اداره چهارم پلیس اعلان پایتخت دستگیر شدند. هاشم، سردسته باند به دلیل ماجرای خانه شکنی‌هایشان اظهار داشت.

سابقه {داری}؟

9، من می روم لیسانس در واقع دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عسلویه {کار} با کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آبرویی داشتم، با این وجود به دلیل آنجایی کدام ممکن است مدام نیاز به به دلیل کلان شهر محل اقامت‌ام به عسلویه می‌رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌ام را نمی‌دیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل طرفی {شرایط} کاری هم خیلی با کیفیت بالا نبود، خودم خیلی خودم را بازخرید کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {راهی} تهران شدم. در داخل ۴سالی هم تخصصی ایجاد می کند تهران هستم، هر دو همراه خود پرایدم مسافرکشی می‌کنم هر دو کارگری می‌کردم.

چرا نیاز به کف دست به چنین خانه شکنی‌هایی بزنی؟

وقتی به تهران آمدم، در داخل محل اقامت‌ای در داخل دروازه غار ساکن شدم. به همان اندازه پارسال، صاحب‌محل اقامت خیلی رفاقتی همراه خود من می روم {کار} می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد زیادی نمی‌گرفت، با این وجود به دلیل پارسال استخدام را {گران} کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد هزار تومان نیاز به استخدام می‌دادیم. صاحب‌محل اقامت خودش به دلیل خلافکارها بود.

راهنمایی بی‌هوشی به دلیل چه کسی است بود؟

چند قبلی 12 ماه در گذشته یکی در میان دوستانم برای مقابله با‌ام به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درون آبمیوه من می روم درمان ریخت. آن قرار است زمان ۴روز خوابیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی به هوش آمدم متوجه شدم کدام ممکن است به دلیل محل اقامت‌ام خانه شکنی کرده است. چون خودم خیلی خودم خوب‌موارد دلیل این است شگرد طعمه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت مانده بودم، تصور می‌کردم برای دیگران هم اتفاقی نیفتد.

همراه خود خودروهای سرقتی چه می‌احتمالاً انجام دادی؟

2 {خودرو} را در داخل یکی در میان شهرهای شمالی فروختم. 2 خودروی اکنون نیست را هم به یکی در میان شهرستان‌ها بردیم به همان اندازه بفروشیم، با این وجود مالخرها کدام ممکن است به محل قرار آمدند، راه اندازی به داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریاد کردند کدام ممکن است پلیس به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هم به دلیل ترسمان ناپایدار کردیم غافل به دلیل اینکه شگردشان این بود به همان اندازه خودروها را به دلیل ما خانه شکنی کنند. 2 به همان اندازه به دلیل خودروها را هم در داخل دنیای آنلاین ما فروختیم. خودروی مقتول را ۶۵ میلیون تومان فروختیم.

چه زمان‌هایی خانه شکنی می‌کردید؟

ما خفاش عصر‌های تهران هستیم. در واقع خوب زمان‌هایی هم در داخل روز می‌رفتیم، با این وجود کلاً عصر‌ها خانه شکنی می‌کردیم.

می دانی 2 نفر را کشته‌اید؟

مطمئنا ما ۶مورد خانه شکنی داشتیم کدام ممکن است فهمیدیم 2 نیروی محرک به داروی بی‌هوشی کدام ممکن است به قرار است به آنها بروند دادیم، فوت کرده‌اند.

سناریوی دروغین برای خانه شکنی مس

هر چند شخص میانسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرزاده‌اش می‌خواستند موارد ۷میلیارد تومانی شمش مس را تصاحب کنند با این وجود زیرکی مأموران کف دست قرار است به آنها بروند را رو کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهمانی کدام ممکن است همراه خود پای شخصی به اداره اعلان گذشت بوده اند، به اتهام خانه شکنی ۲۵تن شمش بازداشت شدند.

نقشه‌تان برای خانه شکنی چه بود؟

۲۵تن شمش مس، به خوب ارزش ۷میلیارد تومان پول نقد خیلی زیادی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نقشه‌مان می‌گرفت، می‌توانستیم اقامت اندیشه‌آلی برای خودمان رقم بزنیم. من می روم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرزاده‌ام به دلیل کرمان شمش‌های مس را موارد زدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار بود کدام ممکن است قرار است به آنها بروند را به واحد تولیدی‌{داری} در داخل تهران عرضه دهیم. چند قبلی روز قبل از امروز به دروغ گفتن همراه خود پلیس تصمیم گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل خانه شکنی خودرویمان خبر دادیم. ما مدعی شدیم کدام ممکن است پس به دلیل جنگ از طریق عوارضی تهران، سرنشینان خودرویی کدام ممکن است در امتداد طرف آزادراه پارک کرده بوده اند، به دلیل ما خواستند در امتداد طرف بزرگراه توقف کنیم. همراه خود این تصور کدام ممکن است قرار است به آنها بروند مأمور هستند {خودرو} را نگه داشتیم، با این وجود مأمورنماها همراه خود خطر، خودروی موارد را خانه شکنی کردند. بعد به دلیل این انتقاد، مأموران به بازبینی دوربین دیجیتال‌های مداربسته فراگیر محل خانه شکنی پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمان رو شد. شمش‌ها را به سوله‌ای در داخل شمال‌غربی ملت {انتقال} دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار بود به در یک کشور خارجی بفرستیم با این وجود دستگیر شدیم.

مرجان همایونی

منبع مفید: رکنا

انتهای پیام/