خشکسالی خاکشیر را گران کرد / قیمت هر کیلو خاکشیر 230 هزار تومانبه گزارش بازار، تولید و گیاه گیاهی دارویی ایران حالا به دلیل خشکسالی مزیت را از دست داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این سال‌ها ایران به دلیل چهارفصل بودن تولیدکننده و تولیدکننده گیاهان دارویی از جمله خاکشیر باشد. حالا قیمت خاکشیر که در مصرف مصرف آن افزایش پیدا می کند قابل توجه است.
چرا خاکشیر گران شد؟ مرتضی جعفری، رئیس اتحادیه عطار و سقط فروش به بازار گفت: در خرداد ماه قیمت خاکشیر بیش از 70 درصد به سه ماه افزایش یافت. علت گرانی این گیاه دارویی خشکسالی و درمان آن است. همچنین در فصل تابستان به دلیل گرمازدگی برای خرید آن افزایش پیدا می‌کند.
او در ادامه توضیح داد: همدان، آذربایجان و خراسان تولید کننده اصلی خاکشیر است که معمولاً این سه شهر تامین کننده اصلی خاکشیر در تمام کشور هستند. در چند وقت اخیر توفان بخشی از خاکشیر همدان را نابود کرد. همین مسئله باعث کاهش عرضه خاکشیر در کشور شد.
جعفری بیان کرد: اکنون هر کیلو خاکشیر به قیمت 230 هزار تومان رسیده است که در اسفند ماه قیمت آن 130 هزار تومان بود. این افزایش قابل توجه قیمت خاکشیر باعث می شود که برخی از عطاران نمی توانند خود را تامین کنند. از این رو فروش گیاهان دارویی نیز خاکشیرهای ذخیره شده در سال‌های قبل به مردم می‌فروشند.

ایران مزیت خاکشیر را از دست داد

او با اشاره به دلیل خاکشیر از افغانستان گفت: در سال‌های اخیر خاکشیر از واردات کشور می‌شد اما به افزایش هزینه‌های تمام شده و بی‌کیفیت بودن و این گیاه دارویی دیگر این گیاه دارویی صرفه اقتصادی ندارد.
جعفری همچنین به گیاهان دارویی اشاره و بیان کرد: ایران صادرکننده اصلی خاکشیر به اروپا و کانادا بود که حالا دلیل خشکسالی مزیت را نیز از دست داده است.
مزیت این گزارش تا سال 1382 ایران پنجمین تولیدکننده گیاهان دارویی بود که به دلیل وجود برخی از مشکلات برخی از آنها را از دست داد و اکنون گویا زعفران و گل محمدی عمده‌ترین گیاهان دارویی هستند.