خشم انتشاردهندگان تصاویر آذر مرغ ها از قطع آرزویبه گزارش بازار، حبیب اسدالله نژاد، اتحادیه سراسری تعاونی‌های پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران با بیان اینکه انتشار ویدئو معدوم ناشایست مرغ‌های بیمار در یک واحد مرغداری باعث گلایه مرغداران زحمتکش کشور و جریحه دار شدن احساسات مردم شده است. عاملان این اقدام قاطع داشته اند.

اسدالله گفت: بازبینی تصاویر مشخص می‌کند که این گله نژاد بیمار بوده و می‌بایست از بین برود، اما معدوم سازی مرغ‌های بیمار باید طبق قوانین موجود و با روشی مناسب انجام شود.

وی افزود: انتشار کلیپ همزمان با اجرای طرح‌سازی یارانه‌ها و در شرایطی که جامعه نیاز به آرامش دارد، با توجه به این موضوع خاص مردم و ما از مراجع قضایی می‌خواهیم با عوامل اصلی این موضوع برخورد کنیم.

اخیرا ویدئویی در فضای مجازی نسبتاً بازنشر شده است که در آن، کارگران جمع آوری مرغ‌های بیمار در یک سالن هستند، اما فرد بیمار به بیمار لگد می‌زند و سپس، به اسرار شخصی که فیلم گرفتن را می‌گیرد، با رفتار ناپسند خود را می‌گیرد. ادامه می دهد.