خرمشهرها در پیش است…مقام معظم رهبری در آستانه سالروز آزادسازی خرمشهر فرمودند:خرمشهرها در پیش است.

خبرنگار شبکه خبری تهران نیوز به میان مسئولان لشکری و کشوری رفته تا از تعبیر خود نسبت به جمله مقام معظم رهبری برایمان بگویند و گزارشی در این رابطه تهیه کرده که با هم مشاهده می‌کنیم.